Seu electrónica

Hi ha retenció d'IRPF si estic en ERTE (suspensió o reducció) i cobre parada? Puc augmentar la retenció o, si no s'aplica, sol·licitar que es faça?

En les prestacions per desocupació s'aplica retenció de l'Impost de la Renda de les Persones Físiques (IRPF). No obstant açò, per la pròpia dinàmica de l'abonament de prestacions en períodes de suspensió de relacions laborals per procediment de regulació temporal d'ocupació, és poc probable la retenció a compte en concepte d'IRPF, si els imports previstos de prestació no aconseguixen el mínim obligatori exigit per les normes tributàries per a l'aplicació d'aquella.

Però, mentre estiga percebent la prestació per desocupació, pot sol·licitar que se li retinga l'IRPF o que se li aplique un percentatge major de retenció, si escau, emplenant el formulari corresponent.

Més informació sobre prestacions per desocupació per procediments de regulació d'ocupació en: “M'he vist afectat per un ERE o un ERTE”.