PUC COBRAR PARADA I FIRMAR UN CONTRACTE MERCANTIL QUE NO COTITZA A LA SEGURETAT SOCIAL I ES RETRIBUÏX SOLAMENT MITJANÇANT COMISSIONS?

No és compatible, ja que les prestacions i subsidis per desocupació són incompatibles amb el treball per compte propi, encara que la seua realització no implique donar-se de alta obligatòriament en algun dels règims de la Seguretat Social, i independentment de la quantia de les retribucions.