SOC UNA PERSONA TREBALLADORA FIXA DISCONTÍNUA, QUAN PUC OPTAR ENTRE REPRENDRE LA PARADA QUE NO HE FINALITZAT O SOL·LICITAR UN DE NOU?

Quan finalitze la seua campanya o temporada com a persona treballadora fixa discontínua pot optar entre reprendre la prestació per desocupació que tenia aprovada, sempre que no s'haja extingit en haver sigut la durada del treball o treballs realitzats igual o superior a 360 dies, o sol·licitar una nova prestació, si ha cotitzat a desocupació almenys 360 dies des del començament de la prestació anterior i complix la resta dels requisits exigits.

Per tant, encara que no haja extingit la prestació anterior, pot percebre una nova, sempre que acredite nous períodes d'ocupació cotitzada de 360 dies com a mínim. En este cas, la prestació anterior que havia suspès en començar la campanya quedarà extingida.

En cessar la campanya, si sol·licita la represa de la prestació suspesa, cobrarà els dies que queden pendents. Els períodes cotitzats des del naixement d'aquesta prestació es tindran en compte per a una prestació posterior.