Seu electrónica

Puc reprendre la parada entre contractes de curta durada? Seria millor acumular períodes per a una nova prestació?

Quan finalitze un contracte inferior a un any i la seua prestació contributiva no es trobe esgotada, únicament podrà sol·licitar la represade la mateixa, la qual cosa suposarà el dret a percebre la prestació pel període que reste i amb les bases i topalls que correspongueren en el moment de la suspensió.

Les cotitzacions realitzades pel seu últim treball no afecten a la durada de la prestació que té reconeguda, però sí es podrien tindre en compte per a l'accés a una prestació posterior.

No tindrà dret a una nova prestació per desocupació fins que es produïsca l'extinció de la prestació anterior, entre altres causes, perquè s'esgota o per realitzar treballs per compte d'altri de, almenys, 360 dies.

Per tant, si vol sol·licitar una prestació per desocupació nova, serà necessari que des que es va interrompre la prestació anterior, vosté haja realitzat treballs de forma continuada o interrompuda, per compte d'altri, de durada igual o superior a dotze mesos, però sempre que no haja sol·licitat represes del cobrament de la prestació entre contracte i contracte.

La decisió sobre reprendre o acumular períodes dependrà de les seues circumstàncies personals i familiars. Haurà de tindre en compte el temps que li quede per percebre de la prestació suspesa, quant vaja a tardar a començar a treballar de nou, la durada del futur contracte i la comparació entre l'import que percep per la prestació actual i el que podria percebre per una nova.