Seu electrónica

Puc reprendre la parada entre contractes de curta durada? Seria millor acumular períodes per a una nova prestació?

Quan finalitzes un contracte inferior a un any i la teua prestació contributiva no es trobe esgotada, podràs sol·licitar la represade la mateixa, la qual cosa suposarà el dret a percebre la prestació pel període que reste i amb les bases i topalls que correspongueren en el moment de la suspensió.

Les cotitzacions realitzades pel teu últim treball no afecten a la durada de la prestació que tens reconeguda, però sí es tindran en compte per a l'accés a una prestació posterior.

No tindràs dret a una nova prestació per desocupació fins que es produïsca l'extinció de la prestació anterior, entre altres causes, perquè s'esgota o per realitzar treballs per compte d'altri de, almenys, 360 dies.

No obstant açò, si tens contractes inferiors a 360 dies, però entre ells no sol·licites la represa de la prestació, una vegada que acredites tindre 360 dies en total se t'instarà a optar entre la prestació nova i la que tenies suspesa. Si optes per reprendre la que tenies anteriorment, no perds les noves cotitzacions, però si optes per la nova, l'anterior s'extingirà.

La decisió sobre reprendre o acumular períodes dependrà de les teues circumstàncies personals i familiars. Hauràs de tindre en compte el temps que et quede per percebre de la prestació suspesa, quant vages a tardar a començar a treballar de nou, la durada del futur contracte i la comparació entre l'import que perceps per la prestació actual i el que podries percebre per una nova.