Seu electrónica

Cobre subsidi per desocupació i em van aprovar la pensió de viudetat, què he de fer.

Si li aproven la pensió de viudetat mentre cobra el subsidi per desocupació, haurà de comunicar al Servici Públic d'Ocupació Estatal (SEPE) la quantia d'aquesta pensió. Continuarà percebent el subsidi si l'import mensual de la pensió, inclòs el prorrateig de pagues extraordinàries, és inferior a el 75 % del salari mínim interprofessional (SMI).

Si obté rendes per altres conceptes, se sumaran a la pensió.

En el cas que la seua pensió de viudetat siga superior a el 75 % del SMI per rebre el complement de mínims, però la seua pensió no supera este límit si no es té en compte aquest complement, podrà compatibilitzar la pensió de viudetat i el subsidi per desocupació, sempre que renuncie al complement de mínims davant l'Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS).

Sempre que mantinga la renúncia al complement de mínims mentre percep el subsidi, no es tindrà en compte este complement per a determinar el requisit de manca de rendes individuals.

Si continua percebent el subsidi perquè no ha comunicat la seua situació de pensionista de viudetat i les seues rendes superen el límit de el 75 % del SMI, s'entendrà que ha comès/fideïcomès infracció greu que podria suposar una sanció de pèrdua del subsidi.