Seu electrónica

Si no comunique la meua col·locació estant cobrant una prestació, què ocorre? No té ja eixa informació el Servici Públic d'ocupació Estatal?

Com a persona beneficiària de prestacions per desocupació té obligació de comunicar la seua col·locació al Servici Públic d'Ocupació Estatal (SEPE), independentment que puga conéixer-se per altres mitjans. L'empresa que firma el contracte no té obligació d'informar sobre este tema.

La conseqüència de no comunicar la col·locació podria ser la pèrdua de la prestació per una sanció.

Pot comunicar-nos la seua baixa en la prestació a través d'Internet en www.sepe.es. Per a açò necessita certificat digital, DNI electrònic o usuari i contrasenya cl@ve. També pot comunicar-ho per telèfon, així com en l'oficina d'ocupació que li corresponga pel seu domicili.