Seu electrónica

Què he de fer si mentre cobre prestacions canvie el meu domicili a una altra ciutat?

Si és beneficiari de prestacions per desocupació i canvia el seu domicili a una altra ciutat, ha de comunicar la direcció del seu nou domicili en l'oficina d'ocupació que li corresponga, tant del Servici Públic d'Ocupació Estatal (SEPE), com de l'autonòmic, de tal forma que siga possible realitzar les comunicacions que siguen precises per a les accions de control de les prestacions i de reinserció laboral.

Haurà d'informar que és perceptor de prestacions per desocupació amb la finalitat de que es trasllade el seu expedient de demandant d'ocupació i de perceptor de prestacions per desocupació a la nova oficina.

Pot demanar cita prèvia en la Seu Electrònica del Servici Públic d'Ocupació Estatal(SEPE) o per telèfon.