HE VISCUT SEMPRE EN L'ESTRANGER SENSE TREBALLAR. TINC DRET A ALGUNA AJUDA SI RETORN A ESPANYA?

Si és persona espanyola que no ha treballat en l'estranger, no se li pot considerar persona treballadora emigrant retornada per a poder percebre les prestacions o els subsidis per desocupació gestionats pel Servici Públic d'Ocupació Estatal.