Seu electrónica

He viscut sempre en l'estranger sense treballar. Tinc dret a alguna ajuda si retorn a Espanya?

Si eres persona espanyola que no has treballat en l'estranger, no se't pot considerar persona treballadora emigrant retornada per a poder percebre les prestacions o els subsidis per desocupació gestionats pel Servici Públic d'Ocupació Estatal.