Seu electrónica

Traducción automática

El presente sitio Web está traducido a varias lenguas españolas oficiales en sus respectivos territorios, de conformidad con lo establecido en el artículo 3 de la Constitución Española de 1978 y sus Estatutos de Autonomía.

Las lenguas son el catalán, el euskera, gallego, valenciano, inglés y francés. Se advierte que, con carácter general, puede existir un desfase entre la versión en castellano y en las otras lenguas, derivado del proceso de traducción a las mismas.

Seguiré cobrant subsidi si canvia la meua situació econòmica o la de la meua família? He de comunicar-ho?

Imagen lectura fácil Lectura fácil

Si mentre perceps el subsidi per desocupació canvia la teua situació econòmica o familiar, o la de la teua unitat familiar (si tens un subsidi amb responsabilitats familiars) obté rendes superiors, en càlcul mensual, a el 75 % del salari mínim interprofessional, exclosa la part proporcional de dos pagues extraordinàries (quanties per a enguany), durant menys de 12 mesos, se suspèn el subsidi i quan deixe de rebre aquestes rendes podràs reprendre-ho. Si passats els 12 mesos seguix incomplint el requisit, el subsidi s'extingirà.

En tot cas, tens obligació de comunicar en l'oficina de prestacions el canvi en la situació econòmica i de sol·licitar la baixa, si escau, en les prestacions per desocupació, en el moment en què es donen situacions que produïsquen la suspensió o l'extinció de la prestació o quan deixes de reunir els requisits exigits per a percebre-la.

Si per a accedir al subsidi que tens aprovat no s'exigia tindre responsabilitats familiars, hauràs de comunicar solament quan varien les rendes del perceptor, doncs en el cas que varien els ingressos de la resta de membres de la unitat familiar, podràs continuar percebent aquest subsidi i no serà necessari comunicar la variació en l'oficina de prestacions.

Tín en compte que les rendes es computen pel seu import brut.