Seu electrónica

Si finalitza el meu contracte a jornada completa i la meua empresa em fa un altre a temps parcial, puc cobrar la parada pel temps que no treball?

Si finalitza el contracte a temps complet que té amb la seua empresa i la mateixa empresa li vol fer un de nou a temps parcial, en tractar-se de dos contractes diferents, tindrà dret a una prestació per desocupació parcial, la quantia de la qual correspondrà al percentatge de jornada que no treballe.