Seu electrónica

He treballat 420 dies i cobrat 4 mesos de parada, com si haguera treballat 360 . Es poden guardar per a una altra prestació els dies que sobren.

Si has treballat 420 dies tens dret a quatre mesos de prestació, com si hagueres treballat 360 dies. Els dies que sobren no es poden guardar per a una altra prestació.

Els dies de prestació es calculen segons una escala que es dividix en trams de dies d'ocupació cotitzada (de 360 539 a dies cotitzats = 120 dies de dret; de 540 719 a = 180 dies; de 720 899 a = 240 dies, etc.).

En el teu cas, en acreditar un total de 420 dies, se t'aplica el tram que abasta entre 360 i 539 dies cotitzats, per la qual cosa et corresponen 120 dies de prestació. Eixe mateix dret hagueres tingut per treballar 360 dies o el màxim del tram, en este cas 539 .

Els dies que sobren no poden utilitzar-se per a accedir a una altra prestació posterior.