MAI HE TREBALLAT I BUSQUE OCUPACIÓ. TINC DRET A ALGUNA AJUDA ECONÒMICA DE DESOCUPACIÓ?

Si mai ha treballat, encara que estiga buscant ocupació, per a tindre dret a la prestació contributiva per desocupació, haurà de tindre cotitzat a desocupació, almenys, 360 dies en els últims 6 anys.

No obstant açò, hi ha algunes situacions en les quals les persones treballadores poden tindre accés a un subsidi per desocupació, encara que no hagen treballat anteriorment a Espanya, sempre que reunisquen una sèrie de requisits. Estes situacions són:

  • Ser una persona alliberada de presó.
  • Ser emigrant que torna a Espanya.
  • Perdre una pensió d'incapacitat permanent total, absoluta o gran invalidesa per millorança del seu estat de salut.

Per a més informació pot cridar al telèfon d'atenció a la ciutadanía.