ON DEMANE LA PARADA SI VIU EN UN PAÍS FRONTERER AMB ESPANYA PERÒ TREBALLAVA A ESPANYA? QUINS REQUISITS HE DE COMPLIR, ELS DE ESPANYA O ELS DE EL PAÍS ON VIU?

Si viu en un país fronterer amb Espanya però treballava a Espanya i finalitza el seu contracte, amb caràcter general, la prestació per desocupació s'aprovarà d'acord a la normativa del país on residix. Per tant, en finalitzar el seu contracte a Espanya, haurà de sol·licitar la prestació per desocupació en el país on residisca.

Si suspèn la seua relació laboral o veu reduïda la seua jornada de treball per un expedient temporal de regulació d'ocupació, la competència la té Espanya, sempre que quede a la disposició de l'empresa i dels servicis públics d'ocupació espanyols.

També és competent Espanya si vosté és una persona treballadora fixa discontínua i sol·licita la prestació per desocupació durant els períodes de desocupació entre campanyes.

Si és competent Espanya, pot demanar la prestació per desocupació: