Seu electrónica

Puc sol·licitar la parada si han tancat l'empresa en la qual treball?

En els casos de tancament de l'empresa, encara que no cal, hauries de reclamar contra l'acomiadament per esta causa, ja que per a acreditar la teua situació legal de desocupació seria necessari, si no hi ha carta d'acomiadament, un informe o acta de la Inspecció de Treball i Seguretat Social on consten el cessament involuntari en la prestació de servicis i la seua data d'efectes, o si escau, mitjançant acta de conciliació administrativa en la qual s'indique que has impugnat l'acomiadament i l'empresa no ha comparegut, sempre que, en tot cas, es constate la teua baixa en la Seguretat Social.

Pots sol·licitar la seua prestació:

  • A través d'Internet, sempre que disposes de certificat digital, DNI electrònic, o usuari i contrasenya cl@ve.
  • Acudint a l'Oficina d'Ocupació que li corresponga, prèvia petició de cita des de la Seu Electrònicadel Servici Públic d'Ocupació Estatal (SEPE) o per telèfon.

En el cas que no pugues aportar algun dels documents necessaris per al reconeixement de la prestació, hauràs de comunicar-ho al Servici Públic d'Ocupació Estatal (SEPE) mitjançant el model "Declaració de manca de documentació en la sol·licitud de prestacions", que et facilitaran en l'oficina d'ocupació, especificant la causa de la falta de documentació. Si tal causa fóra la negativa empresarial a facilitar-te-la, el Servici Públic d'Ocupació Estatal iniciarà el tràmit de requeriment de documentació a l'empresa.