Seu electrónica

He de reclamar contra l'acomiadament per a cobrar la parada?

Per a cobrar la prestació per desocupació no és necessari que presents demanda enfront de l'acomiadament davant el Jutjat social, tampoc que l'acomiadament siga qualificat com a procedent, improcedent o nul per resolució judicial. La comunicació d'aquest acomiadament per part de l'empresari o l'empresària és suficient per a justificar la situació legal de desocupació i sol·licitar les prestacions per desocupació.

Açò no t'impedix la possibilitat de reclamar enfront de l'acomiadament simultàniament. En este cas, una vegada es resolga la reclamació, podràs presentar una nova sol·licitud de prestació per desocupació, en este cas, si l'acomiadament és considerat procedent o improcedent o si hi ha o no salaris de tramitació, es modificarà la resolució de la prestació de desocupació que estaves percebent en el cas que fóra necessari.

Més informació en la secció: "En quina situació et trobes?"