Seu electrónica

Si l'empresa no em dona la documentació necessària per a cobrar la parada o ha desaparegut, què faig?

Tant si l'empresa es nega a entregar-te la documentació, com si ha desaparegut, has de sol·licitar la prestació acompanyada de l'imprés "Declaració de manca de documentació" en la sol·licitud de prestacions, que et serà proporcionat per l'oficina del Servici Públic d'Ocupació Estatal (SEPE). Est, en el cas que l'empresa es negue a facilitar-te la documentació, requerirà directament a l'empresari o empresària l'entrega de la mateixa.

Si l'empresa ha desaparegut, has d'indicar-ho en l'imprés de declaració citat i el Servici Públic d'Ocupació Estatal intentarà posar-se en contacte amb ella, directament o per mitjà de la Inspecció de Treball i Seguretat Social. En cas de força major, el certificat d'empresa o els documents de cotització (TC), si escau, poden substituir-se per altres mitjans de prova.