Seu electrónica

Traducción automática

El presente sitio Web está traducido a varias lenguas españolas oficiales en sus respectivos territorios, de conformidad con lo establecido en el artículo 3 de la Constitución Española de 1978 y sus Estatutos de Autonomía.

Las lenguas son el catalán, el euskera, gallego, valenciano, inglés y francés. Se advierte que, con carácter general, puede existir un desfase entre la versión en castellano y en las otras lenguas, derivado del proceso de traducción a las mismas.

Si l'empresa no em dona la documentació necessària per a cobrar la parada o ha desaparegut, què faig?

Imagen lectura fácil Lectura fácil

Tant si l'empresa es nega a entregar-te la documentació, com si ha desaparegut, has de sol·licitar la prestació acompanyada de l'imprés "Declaració de manca de documentació" en la sol·licitud de prestacions, que et serà proporcionat per l'oficina del Servici Públic d'Ocupació Estatal (SEPE). Est, en el cas que l'empresa es negue a facilitar-te la documentació, requerirà directament a l'empresari o empresària l'entrega de la mateixa.

Si l'empresa ha desaparegut, has d'indicar-ho en l'imprés de declaració citat i el Servici Públic d'Ocupació Estatal intentarà posar-se en contacte amb ella, directament o per mitjà de la Inspecció de Treball i Seguretat Social. En cas de força major, el certificat d'empresa o els documents de cotització (TC), si escau, poden substituir-se per altres mitjans de prova.