COM PUC SOL·LICITAR A TRAVÉS D'INTERNET LA PRESTACIÓ CONTRIBUTIVA PER DESOCUPACIÓ?

Per a sol·licitar una prestació contributiva a través d'Internet necessita tindre certificat digital, DNI electrònic o usuari i contrasenya cl@ve, i estar inscrit o inscrita com a demandant d'ocupació en el servici d'ocupació autonòmica o si residix a Ceuta o Melilla, en el Servici Públic d'Ocupació Estatal (SEPE).

Haurà d'accedir a la Seu Electrònica del SEPE, en la direcció https://sede.sepe.gob.es, dins de l'apartat "Procediments i servicis electrònics", clicant en "Persones", i dins d'este apartat seleccionant l'enllaç "Sol·licite la seua prestació".

Es mostra una "Guia d'ús" de l'aplicació i un "Manual d'usuari" per a cadascun dels tipus de prestació.