Seu electrónica

Acord d'activitat

És el pacte o acord escrit entre els servicis públics d'ocupació i la persona treballadora que demanda eixos servicis, en el qual s'establixen els drets i obligacions de les dos parts per a incrementar l'ocupabilitat d'esta última, tenint en compte, si escau, les necessitats dels col·lectius prioritaris.