Seu electrónica

Vull treballar per compte propi

Amb la finalitat d'impulsar l'ocupació, existixen una sèrie de mesures a les quals poden acollir-se les persones treballadores aturades que perceben la prestació contributiva, sempre que reunisquen una sèrie de requisits.

Es tracta de la capitalització de la prestació quan pretenguen realitzar una activitat econòmica en algun dels següents àmbits:

Constituint una cooperativa o incorporant-se a una ja constituïda, com persona sòcia treballadora, de forma estable.

Constituint una societat laboral com persona sòcia treballadora o com a persona treballadora autònoma sòcia d'una societat mercantil o incorporant-se a una societat ja constituïda.

Desenvolupant una activitat com a professional liberal o com a persona treballadora autònoma en qualsevol règim de la Seguretat Social.

Capitalitze la seua prestació

Compatibilice la seua prestació