HE TROBAT TREBALL A TEMPS PARCIAL

Si mentre està cobrant la prestació contributiva o el subsidi per desocupació comença a treballar per compte d'altri a temps parcial pot optar per suspendre la seua prestació o compatibilitzar-la, si escau.

La seua situació

Si vosté està cobrant prestació contributiva i comença a treballar per compte d'altri a temps parcial pot triar entre interrompre el cobrament de la prestació, mentre estiga vigent el contracte, o compatibilitzar el treball amb el cobrament de la prestació contributiva.

  • Si va interrompre la prestació i el contracte dura menys de 360 dies, quan este finalitze, pot sol·licitar la represa de la prestació que té interrompuda.
  • Si el contracte dura 360 dies o més, quan finalitze, pot sol·licitar una nova prestació amb estes cotitzacions o optar per reprendre la prestació que vosté va interrompre en començar a treballar. Si opta per reprendre, les cotitzacions que hagueren servit per a generar la nova prestació (que no ha triat), no podran tindre's en compte per a una prestació posterior.

Requisits

Si està cobrant prestació contributiva

  • Començar un treball a temps parcial mentre està percebent la prestació.
  • Mantindre la inscripció com a demandant d'ocupació.

Durada i quantia

  • Si compatibilitza la prestació amb el treball a temps parcial, la durada de la prestació no canvia. No obstant açò, l'import de la prestació serà menor, es reduirà en proporció a la jornada de treball que realitze. Si la prestació no està esgotada en acabar el contracte i sol·licita la seua represa, tornarà a percebre la quantitat íntegra que li corresponga.
  • El pagament de la prestació i subsidi per desocupació es realitzarà, excepte excepcions , mitjançant l'abonament en el compte de l'entitat financera que vosté indique, sempre que siga titular de la mateixa.

Quan, on i com ho tramite

Si ha aconseguit una col·locació a temps parcial, en el moment en què sàpia que va a produir-se, comunique-la en: