Seu electrónica

Compatibilitats i Incompatibilitats

Compatibilitats

Serà compatible amb la realització d'un altre treball per compte d'altri a temps parcial. En este cas, de la seua quantia no es deduirà la part proporcional al temps treballat.

Amb altres prestacions econòmiques de la Seguretat Social que hagueren sigut compatibles amb el treball en el qual s'aplica el Mecanisme XARXA de Flexibilitat i Estabilització de l'Ocupació.

Incompatibilitats

Amb la percepció de prestacions o subsidis per desocupació, amb la prestació per cessament d'activitat i amb la renda activa d'inserció.

Amb l'obtenció d'altres prestacions econòmiques de la Seguretat Social, llevat que estes hagueren sigut compatibles amb el treball en el qual s'aplica el Mecanisme XARXA de Flexibilitat i Estabilització de l'Ocupació.

Amb l'accés a un altre Mecanisme XARXA. La persona treballadora podrà triar, si escau.

Amb la realització de treball per compte propi o per compte d'altri a temps complet.