Seu electrónica

Traducción automática

El presente sitio Web está traducido a varias lenguas españolas oficiales en sus respectivos territorios, de conformidad con lo establecido en el artículo 3 de la Constitución Española de 1978 y sus Estatutos de Autonomía.

Las lenguas son el catalán, el euskera, gallego, valenciano, inglés y francés. Se advierte que, con carácter general, puede existir un desfase entre la versión en castellano y en las otras lenguas, derivado del proceso de traducción a las mismas.

Desitge tornar al meu país

 

Si eres una persona estrangera no comunitària i vols tornar al teu país, coneix quins són els requisits i la informació necessaris per a poder cobrar el pagament acumulat i anticipat de la prestació contributiva per desocupació.

Requisits

Per a poder cobrar el pagament acumulat i anticipat de la prestació contributiva per desocupació has de:

  • Ser nacional d'un país que tinga conveni bilateral amb Espanya en matèria de Seguretat Social (Andorra, Argentina, Austràlia, Bolívia, Brasil, Canadà, Xile, Colòmbia, Equador, El Salvador, Estats Units, Federació Russa, Filipines, Japó, Marroc, Mèxic, Paraguai, Perú, República de Cap Verd, República de Corea, República Dominicana, República Popular la Xina, Senegal, Tunísia, Ucraïna, Uruguai i Veneçuela), i tindre residència legal a Espanya.
  • Queden excloses les persones nacionals dels països que formen part de la Unió Europea, de l'Espai Econòmic Europeu, de Suïssa, persones apàtrides i els qui tinguen doble nacionalitat, quan una d'elles siga la d'un país que tinga conveni bilateral amb Espanya en matèria de Seguretat Social i l'altra siga l'espanyola o la d'un país de la Unió Europea, de l'Espai Econòmic Europeo o de Suïssa.
  • Estar en desocupació i inscrit o inscrita com a demandant d'ocupació.
  • Tindre reconegut el dret a la prestació per desocupació de nivell contributiu, sense compatibilitzar-ho amb un treball a temps parcial.
  • Assumir el compromís de retornar al teu país d'origen, si escau, en companyia de les persones de la teua família reagrupades que no tinguen autorització de residència independent, en el termini màxim de 30 dies naturals a partir de la data del primer pagament a Espanya, i el compromís de no retornar a Espanya en el termini de tres anys.
  • No estar afectat o afectada per algun dels supòsits de prohibició d'eixida del territori nacional previstos en la legislació d'estrangeria.

Puc tornar a Espanya en el futur?

No podràs tornar a Espanya fins que no passades el període de compromís de no tornada de tres anys, i sempre que prèviament sol·licites de nou les autoritzacions de treball i de residència a Espanya. En cap cas podràs tornar abans de la fi d'eixe període per a residir i/o realitzar una activitat lucrativa o professional, fins i tot encara que volgueres retornar les quantitats que hages percebut com a abonament acumulat i anticipat de la prestació contributiva per desocupació per a la tornada voluntària al teu país d'origen.

Una vegada que tingues aprovat el dret d'abonament anticipat i acumulat de la prestació contributiva per desocupació, passats trenta dies naturals des de la data del primer pagament i sense necessitat d'un altre procediment administratiu, les autoritzacions de residència de les quals sigues titular quedaran extingides.

Transcorregut el període de tres anys des de la teua eixida d'Espanya, tindràs un dret preferent per a incorporar-te al contingent de persones treballadores estrangeres no comunitàries, sempre que justifiques els requisits exigits en la normativa vigent en matèria d'estrangeria i immigració.

Si eres resident temporal a Espanya i decidixes tornar legalment en acabar el termini del compromís de no tornada de tres anys, la teua situació de residència continuarà a l'efecte de completar el període que et faltara per a obtindre, si escau, la residència permanent. El període d'absència fora d'Espanya no es tindrà en compte per a obtindre el permís de residència permanent.

Si tenies residència permanent a Espanya i tornes després de finalitzar el termini de compromís de no tornada de tres anys, podràs recuperar la teua condició de resident permanent a través d'un procediment simplificat.