Seu electrónica

Traducción automática

El presente sitio Web está traducido a varias lenguas españolas oficiales en sus respectivos territorios, de conformidad con lo establecido en el artículo 3 de la Constitución Española de 1978 y sus Estatutos de Autonomía.

Las lenguas son el catalán, el euskera, gallego, valenciano, inglés y francés. Se advierte que, con carácter general, puede existir un desfase entre la versión en castellano y en las otras lenguas, derivado del proceso de traducción a las mismas.

Vull treballar per compte propi

Dins del teixit empresarial espanyol, destaquen per la seua importància quantitativa i qualitativa les pimes i les persones autònomes. Este tipus d'empreses i emprenedors constituïxen un dels principals motors per a dinamitzar l'economia espanyola, donada la seua capacitat de generar ocupació.

És imprescindible que des de les administracions públiques es potencie i es facilite la iniciativa empresarial, especialment en la conjuntura econòmica actual. Per açò, és necessari l'establiment d'un entorn que promoga la cultura emprenedora, així com la creació i desenvolupament de projectes empresarials generadors d'ocupació i de valor afegit.

En este context, el pagament únic és una mesura de foment d'ocupació que pretén facilitar la posada en marxa d'iniciatives d'autoocupació, que consistisquen a iniciar una activitat laboral com a persona treballadora per compte propi o a incorporar-se com a soci/a treballador/a o de treball, en cooperatives o societats laborals o mercantils, en funcionament o de nova creació.

D'altra banda, davant l'important impacte de la crisi financera i econòmica, que ha tingut una significativa repercussió en el treball autònom, s'ha configurat per a este col·lectiu, quan cessa en la seua activitat, un sistema específic de protecció de caràcter voluntari que forma part de l'acció protectora del sistema de la Seguretat Social.

Capitalitza la teua prestació