Seu electrónica

Més informacion sobre la RAI

Es presumirà la no convivència de la víctima amb la persona agressora si es dona alguna de les circumstàncies següents:

  • Que víctima i persona agressora estiguen divorciades o separades legalment.
  • Que la víctima es trobe en un centre d'acolliment.
  • Que la víctima acredite esta condició amb orde de protecció.
  • Que l'informe del Ministeri Fiscal s'acompanye amb orde d'allunyament o una altra mesura cautelar similar.
  • Que en la sentència per delicte o falta s'impose una mesura d'internament per a la persona agressora o d'allunyament o altres mesures de seguretat similars.