Seu electrónica

Traducción automática

El presente sitio Web está traducido a varias lenguas españolas oficiales en sus respectivos territorios, de conformidad con lo establecido en el artículo 3 de la Constitución Española de 1978 y sus Estatutos de Autonomía.

Las lenguas son el catalán, el euskera, gallego, valenciano, inglés y francés. Se advierte que, con carácter general, puede existir un desfase entre la versión en castellano y en las otras lenguas, derivado del proceso de traducción a las mismas.

Àmbit Nacional

Imagen lectura fácil Lectura fácil

A continuació, pot consultar algunes de les convocatòries d'ajudes.

Convocant Descripció DESTINATARIS Inici Fi
CAMBRES DE COMERÇ Pla de Mobilitat - PICE
El Pla de Mobilitat s'emmarca dins del Programa Integral de Qualificació i Ocupació (PICE) i està dissenyat per a millorar l'ocupabilitat dels jóvens beneficiaris del Sistema Nacional de Garantia Juvenil a través d'accions que fomenten la mobilitat transnacional en la Unió Europea. Tenen un portal propi de vacants i busqueda d'ofertes en l'estranger:
https://empleoygarantiajuvenil.camara.es/jovenes/plan-movilidad/trabajo-extranjero-espanoles#ofertes
Fires de mobilitat: https://empleoygarantiajuvenil.camara.es/jovenes/plan-de-movilidad/ferias-de-movilidad
Més informació
Jóvens 01/01/2017 31/12/2023
CAMBRES DE COMERÇ Pla de Capacitació- PICE
El Pla de Capacitació s'emmarca dins del Programa Integral de Qualificació i Ocupació (PICE), i oferix una Formacion en dos fases ( troncal i específica) després d'una prèvia orientació vocacional. Així mateix, tambien s'han dissenyat una sèrie de mesures i accions d'intermediacion amb les empreses amb vista a aconseguir la inserció laboral.
Més informació
Jóvens  01/01/2015 31/12/2023
CAMBRES DE COMERÇ Pla de Contractació- PICE
A través de la seu electrònica poden consultar-se les convocatòries publicades per a ajudar a la contractació i a l'emprenedoria dels jóvens que han/estan realitzant PICE.
Més informació
Empreses 01/01/2019 31/12/2019
CREU ROJA ESPANYOLA Programa d'Activació, Orientació i acompanyament a Jóvens (Projecte polsa)
Les activitats que es realitzen són les següents:
1 .- Motivació i activació de jóvens a partir de l'autoconeixement, identificació d'interés professionals i experiències pròximes que els animen a formar-se i/o incorporar-se al mercat laboral.
2 .- Orientació vocacional i professional que acompanye al jove en la presa de decisions que afecten al seu futur professional i els doten de ferramentes per a la cerca activa d'ocupació de manera autònoma i col·laborativa.
3 .- Assessorament i acompanyament en la cerca d'ocupació que permeten la seua transició al mercat de treball.
Més informació
Jóvens 01/02/2018 31/12/2022
CREU ROJA ESPANYOLA Segones oportunitats per a aprendre
Este programa reforça l'ocupabilitat i les competències professionals de les i els jóvens en dificultat social adscrits al Sistema de Garantia Juvenil, a través de formació per a l'ocupació i/o tornada a sistemes d'educació o formació.
Més informació
Jóvens 01/02/2018 31/12/2022
FUNDACIÓ SECRETARIAT GITANO Programa Accedir
Programa d'intermediació laboral per a aconseguir la incorporacion efectiva de la poblacion gitana a l'ocupació. Cada persona pot participar de les següents accions:
• Accions d'informació laboral personalitzada.
• Accions d'assessorament individualitzat que busquen l'activació i motivació feia el mercat laboral, la tornada educativa, obtenció del graduat en ESO.
• Accions de millora de les competències.
• Accions d'orientació professional i acompanyament en la cerca d'ocupació.
• Accions d'intermediació amb empreses.
Més informació
Jóvens 01/02/2018 01/12/2020
FUNDACIÓ SECRETARIAT GITANO Programa Aprendre Treballant
Accions per a augmentar l'ocupabilitat, les competències professionals, bàsiques i transversals i la igualtat d'oportunitats en l'accés al mercat de treball de persones jóvens gitanes no ocupades i no integrades en els sistemes d'educació o formació, a través d'iniciatives de formació. Cada persona pot participar de les següents accions:
• Accions de diagnòstic competencial.
• Accions de formació anomenades “Cadenes d'aprenentatge”.
• Accions de formació dual APRENDRE TREBALLANT, que és un programa mixt de formació i ocupació en un entorn laboral real.
• Accions d'intermediació amb empreses.
Més informació
Jóvens 01/02/2018 01/12/2020
FUNDACIÓ BANCÀRIA "LA CAIXA" Subvencions a empreses per la contratacion d'almenys 6 mesos de jóvens inscrits en el SNGJ.
Més informació
  Empreses 19/11/2018 15/03/2022
MINISTERI DE CIÈNCIA, INNOVACIÓ I UNIVERSITATS (AGÈNCIA ESTATAL D'INVESTIGACIÓ) Ajudes per a la promoció de l'ocupació jove en I+D+i 2018
Concessió d'ajudes, d'una durada de dos anys, per a millorar la formació i ocupabilitat de personal tècnic i de gestió de la I+D a través de la seua contractació laboral en universitats, organismes i entitats d'investigació del sector públic.
Més informació 
Entitats 04/07/2019  
MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN PÚBLICA (D.G. DE COOPERACIÓN AUTONÓMICA Y LOCAL) Projectes de formació i ocupabilitat per a Jóvens a nivell local
Convocatòria destinada a  entitats que realitzen activitats formatives constituents d'itineraris integrats per a la millora de la formació i l'ocupabilitat de les persones jóvens inscrites en el fitxer del Sistema Nacional de Garantia Juvenil.
Més informació
Entitats 01/09/2013 30/06/2019
MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN PÚBLICA (D.G. DE COOPERACIÓN AUTONÓMICA Y LOCAL) Subvencions a entitats locals per a afrontar el repte demogràfic
Convocatòria destinada a incentivar i promoure els projectes que augmenten l'ocupabilitat i l'emprenedoria de les persones jóvens que habiten o vagen a habitar en municipis que tinguen una població inferior o igual a 5 000 . habitants, o una població compresa entre els 5 001 . i els 10 000 . habitants sempre que estos últims presenten un saldo demogràfic negatiu en l'última dècada.
Més informació
Entitats 08/01/2019 31/12/2020
ONZE Itineraris Personalitzats i intermediació per a persones jóvens amb discapacitat (Portal Talent)
Es desenvolupa per als jóvens un itinerari personalitzat valorant la trajectòria formatiu-laboral, capacitats i impacte en l'ocupabilitat.
S'organitzen cursos atenent a les necessitats prèviament detectades i relacionen a les empreses i les seues ofertes amb els jóvens a traves del portal talent.
Més informació 
Jóvens    
RED.ES  Formació professionals digitals
Oferix als jóvens inscrits en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil formació orientada a la indústria digital i els nous models de negoci en l'àmbit de les TIC.
Més informació
Jóvens 16/08/2017 31/10/2018
YMCA  Nmarcha: itineraris individualitzats d'Orientació
Nmarcha” és un programa dirigit a jóvens de 16 29 a anys que actualment no estan estudiant ni treballant, beneficiaris del Fitxer de Garantia Juvenil, que volen incorporar-se al món laboral.
A través d'itineraris personalitzats d'orientació, li acompanyem en la seua cerca d'ocupació, facilitant-li l'accés a ofertes de treball, així com assessorament, entrenament en ferramentes que milloraran les seues possibilitats d'aconseguir ocupació i desenvolupar la seua carrera professional.
Més informació
Jóvens 01/10/2018 31/08/2022
YMCA  Pots amb ESO: Segona oportunitat per a jóvens
Programa de formació dirigit a jóvens de 16 a 29 anys beneficiaris del Fitxer de Garantia Juvenil  que actualment no estan estudiant ni treballant.
Mitjançant itineraris formatius individualitzats i personalitzats, ajudem als/as participants a obtindre la qualificació en ESO o en un nivell equivalent.
Més informació
  Jóvens 01/01/2019 31/08/2022
EOI Formació per a l'ocupació
Inclou diferents tipus de cursos de formació per a l'ocupació i la integracion en el mercat de treball en diferents Comunitats Autònomes per a jóvens inscrits en SNGJ.
Més informació
  Jóvens DES DE Set 2019 FEBRER 2020 ( Cada curs té la seua durada). 
EOI Iniciativa emprenedora
Es tracta d'iniciatives desenvolupades en diferents zones d'Espanya encaminades a Ajudar a l'alumne en el disseny del seu model de negoci, amb una metodologia innovadora, perquè puga posar en marxa el seu projecte de forma àgil i eficaç. 
Més informació
Jóvens DESE Set 2019 OCTUBRE DE 2019 (Cada curs té la seua durada). 
Consell Superior d'Investigacions Científiques (CSIC) 135 contractes per a personal tècnic
Procés selectiu per a la formalització de 135 contractes per a personal tècnic amb destinació en diferents instituts, centres i unitats del CSIC, mitjançant la modalitat de contracte en pràctiques, per a la promoció de l'ocupació jove.
Més informació
  Jóvens 12/09/2019  
RED.ES  Servici de formació per a l'ocupació juvenil en l'economia digital
L'objectiu és la impartició d'accions formatives gratuïtes dirigides a l'adquisició i millora de competències TIC, competències personals i ocupabilitat, en l'àmbit de la transformació i l'economia digital, així com l'orientació i la inserció laboral.
Més informació
Jóvens 04/06/2020 06/08/2020
EOI Aprovades les Bases Reguladores de les Ajudes a la Contractació de Jóvens Inscrits en el Fitxer del Sistema de Garantia Juvenil.
La Fundació EOI, FSP ha proposat les bases reguladores i realitzarà la convocatòria de subvencions per a la contractació de jóvens, d'un i un altre sexe, inscrits en el Fitxer del Sistema Nacional de Garantia Juvenil, en el marc del Programa Operatiu d'Ocupació Juvenil.
Més informació
Empreses 24/11/2020 30/12/2020
FCAIXA En el marc de la Iniciativa d'Ocupació Juvenil i del Programa Operatiu d'Ocupació Juvenil (POEJ), la Fundació ”la Caixa” ha sigut designada Organisme Intermedi del POEJ per al període 2014 - 2020 .
Ajudes dirigides a les empreses, inclosos els/as empresaris/àries autònoms/as, les associacions, fundacions i altres entitats sense ànim de lucre, per a la contractació de persones jóvens, inscrites en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil (SNGJ).
Més informació
Empreses 24/02/2021 15/03/2022
ONZE V Convocatòria d'ajudes per a programes universitaris de formació per a l'ocupació dirigits a jóvens amb discapacitat intel·lectual, inscrits en el sistema de Garantia Juvenil. L'objecte    i  finalitat  de     la present  convocatòria  és  la  concessió  d'ajudes    a Universitats espanyoles perquè desenvolupen i executen programes de formació per a l'ocupació i la inclusió universitària de jóvens amb discapacitat intel·lectual inscrits en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil.
Més informació
Empreses 07/05/2021 10/06/2021
ONZE Programa de beques Curse d'idiomes. El programa d'ajudes per a la realització de “Cursos d'idiomes en l'estranger” es posa en marxa per a reforçar les competències lingüístiques dels jóvens amb discapacitat i millorar així les seues oportunitats de trobar ocupacions qualificades, on l'exigència d'un idioma estranger és cada dia més freqüent.
Més informació
Jóvens 12/02/2021 30/09/2021