Seu electrónica

Andalucía

Imagen lectura fácil Lectura fácil

A continuació, pot consultar algunes de les convocatòries d'ajudes.

Convocant Descripció Dirigit a Inici Fi
 Andalusia Iniciativa de cooperació local (Jóvens)                         
Promoure la creació d'ocupació para persones aturades mitjançant l'adquisició d'experiència laboral
Més informació
Entitats 07/09/2018    18/10/2018 04/10/2018    31/10/2018
 Andalusia Bono Empre Jove                                                                 
Foment d'ocupació incentivant la seua contractació indefinida després de la finalització del període obligatori de manteniment del Bono.
Més informació
Entitats 12/07/2018 31/12/2019
 Andalusia Incentius a les Universitats Andaluses
Contractació de Jóvens Investigadors i Recolze I+D+I 2018
Més informació
Entitats 01/11/2018 01/06/2020
Universitat de Còrdova Convocatòria per a la contractació de personal laboral tècnic de suport i de gestió de la I+D+i
L'objecte de la present convocatòria és aprovar el procés selectiu per a la formalització de 25 contractes de treball en la modalitat de contracte per obra o servici, de personal tècnic de suport i de gestió de la I+D+i (Ptes) conforme a les modalitats i requisits establits en la present convocatòria i les condicions/perfiles establits.
Més informació
Jóvens 26/02/2020 18/03/2020
Diputació de Sevilla Bases genèriques per a la participació en les accions formatives del projecte "Emprendejoven".
L'objectiu general del projecte EMPRENDEJOVEN és reforçar l'ocupabilitat i les competències professionals de les persones jóvens no ocupades i no integrades en els sistemes d'educació o formació.
Més informació
Jóvens 26/02/2020 13/03/2020
Universitat de Cadiz Convocatòria per a la contractació de personal tècnic de suport i de gestió de la I+D+i en el marc de Sistema Nacional de Garantia Juvenil i del programa Operatiu d'Ocupació Jove.
Per a contribuir a la consecució d'este objectiu, la Junta d'Andalusia, a través de la Conselleria d'Economia, Coneixement, Empreses i Universitat, cofinança en el marc del citat Programa Operatiu d'Ocupació Juvenil, actuacions que promoguen la contractació de personal tècnic de suport i de Gestió de la I+D+i. D'esta manera, la Universitat de Cadis queda autoritzada a publicar la present convocatòria.
Mes informació
Jóvens 14/04/2020  
Diputació de Còrdova L'Institut Provincial de Desenvolupament Econòmic (IPRODECO) convoca Ajudes a la Contractació en l'Àmbit de la Garantia Juvenil.
La present Convocatòria té per objecte regular el procediment de concessió de subvencions dirigides a empreses privades o persones treballadores autònomes per a la
contratació de persones jóvens que habiten o vagen a habitar en municipis de menor població, que no estiguen ocupades ni integrades en els sistemes d'educació o formació,
amb independència del seu nivell formatiu, i que estiguen inscrites com a beneficiàries en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil.
Més infromación
Entitats 31/07/2021  
Cambra de comerç de Jerez Estes ajudes estaran cofinançades pel Fons Social Europeu (FSE) i la Cambra de comerç, Indústria i Servicis de Jerez, dins del Programa Operatiu d'Ocupació Juvenil FSE 2014 - 2021 .
L'objecte d'esta convocatòria és establir el règim per a la concessió d'ajudes destinades a fomentar la creació d'ocupació a través de la contractació de jóvens beneficiaris del Sistema Nacional de Garantia Juvenil.
Més informació
Entitats i Empreses 11/06/2021 30/06/2021