Seu electrónica

Castella-la Manxa

Imagen lectura fácil Lectura fácil

A continuació, pot consultar algunes de les convocatòries d'ajudes.

Convocant Descripció Dirigit a Inici Fi
Castilla-La Mancha PEGR - Ajudes per a la formalització de contractes per a la formació i l'aprenentatge
Ajudes per a la formalització dels contractes per a la formació i l'aprenentatge per a jóvens sense qualificació. El seu objecte és fomentar la formalització d'aquests contractes, per a facilitar l'accés a una primera ocupació de qualitat, vinculat a la formació.
Més informació
Empreses 04/01/2019 30/10/2019
Castilla-La Mancha PEGR - Ajudes per a la formalització de contractes en pràctiques i contractes de relleu
Ajudes per a la transformació en contractes indefinits dels contractes per a la formació i l'aprenentatge, els contractes en pràctiques, els contractes de relleu i els contractes de treballadors/as en processos d'inserció en empreses d'inserció.
Més informació
Empreses 04/01/2019 30/10/2019
Cambres de comerç Ajudes econòmiques destinades al foment de l'ocupació
Les ajudes objecte de concessió s'articulen en dos línies destinades, d'una banda a incentivar i fomentar la contractació de jóvens beneficiaris del Sistema Nacional de Garantia Juvenil i, d'altra banda, a incentivar la posada en marxa de noves activitats empresarials i/o professionals per jóvens beneficiaris del Sistema Nacional de Garantia Juvenil.
Més informació
Empreses 2019 2019
Castilla-La Mancha Concessió directa de subvencions per a la contractació de persones jóvens aturades de C-LM.
Els destinataris seran les empreses, ja siguen persones físiques o jurídiques, les societats laborals o cooperatives, les comunitats de béns, les societats civils, els col·legis professionals de Castella La-Taca i les entitats sense ànim de lucre.
Més informació
Empreses 16/12/2020 31/10/2021
Castilla-La Mancha Subvencions per a finançar projectes per a l'ocupació de persones jóvens qualificades i inscrites en el Sitema Nacional de Garantia Juvenil, cofinançada pel Programa Operatiu d'Ocupació Juvenil.
Concesion de subvencions, en regimen de concurrència competitiva, destinades al desenvolupament de projectes per a l'ocupació de persones jovenes qualificades inscrites en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil, atorgant un incentiu a la contractació, de tal manera que la mateixa supose una millora de la seua ocupabilitat.
Més informació
I ntidades  i  Empreses 29/05/2021 28/07/2021
Direcció general de Programes d'Ocupació de la Conselleria d'Economia, Empreses i Ocupació de Castilla-La Mancha Programes d'Ocupació de la Junta de Comunitats de Castella-la Manxa, Ajudes per a la Inserció de Persones Jóvens en el Món Laboral 2021 dirigit a Empreses o Entitats sense Ànim de Lucre. 
La present acció serà objecte de cofinançament pel Fons Social Europeu, la Iniciativa d'Ocupació Juvenil i la Junta de Comunitats de Castilla-La Mancha .
Més informació
I ntidades  i  Empreses 31/10/2021  
Castilla-La Mancha Concessió directa de subvencions destinades a la inserció de personasjóvenes en el mercat laboral en sectors d'activitat dins de l'estratègia de creixement sostenible.
Procediment de concessió directa de subvencions per a la contractació de persones jóvens aturades de C-LM inscrites en el fitxer del Sistema Nacional de Garantia Juvenil, en sectors d'activitat relacionats amb economies verdes i/o circular, sostenibilitat, transició ecològica i/o desenvolupament digital, dotant-los al mateix temps, a través d'accions d'orientació (Línies 1 i 2 ), de ferramentes per a augmentar la seua futura ocupabilitat i millorar la qualitat en de l'acompliment del seu treball.
Més informació
I ntidades  i  Empreses 16/12/2020 31/10/2021
Castilla-La Mancha Actuacions de Garantia Juvenil per a ajudes a entitats.
Este Orde té per objecte establir les bases reguladores i convocar ajudes per a l'any 2021 amb la finalitat de promoure en la Comunitat Autònoma de la Castilla-La Mancha participació d'entitats en un règim de concurrència competitiva en el desenvolupament de projectes dirigits a beneficiaris de persones inscrites en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil i establir els requisits de participació i criteris de valoració de les actuacions proposades per a l'obtenció del cofinançament.
Més informació
I ntidades  i  Empreses 26/10/2021 16/11/2021