Seu electrónica

Traducción automática

El presente sitio Web está traducido a varias lenguas españolas oficiales en sus respectivos territorios, de conformidad con lo establecido en el artículo 3 de la Constitución Española de 1978 y sus Estatutos de Autonomía.

Las lenguas son el catalán, el euskera, gallego, valenciano, inglés y francés. Se advierte que, con carácter general, puede existir un desfase entre la versión en castellano y en las otras lenguas, derivado del proceso de traducción a las mismas.

Comunidad de Madrid

Imagen lectura fácil Lectura fácil

A continuació, pot consultar algunes de les convocatòries d'ajudes.

Convocant Descripció DESTINATARIS Inici Fi
ACCIÓ CONTRA EL FAM Itinerari d'emprenedoria juvenil Vives Emprèn
Assessorament, formació i finançament a jóvens amb idees emprenedores mitjançant metodologies àgils, gamificación i prototipado.
Som Generació In.
Mes informació
Jóvens 01/01/2019 30/05/2022
  Comunidad de Madrid Subvencions a entitats locals per a accions de formació del Sistema de Formació Professional
Subvencions a entitats locals per al finançament d'accions de formació del Sistema de Formació Professional per a l'Ocupació en l'àmbit laboral, per als anys 2018 i 2019 , dirigides a jóvens inscrits com a beneficiaris en el Fitxer Nacional de Garantia Juvenil.
Mes informació
Entitats 13/09/2018 31/12/2020
  Comunidad de Madrid Subvencions a enrtidades locals per a accions de formació per a obtenció de Certificats de Professionalitat
“Orde de la Consellera d'Economia, Ocupació i Hisenda per la qual es convoquen subvencions per al finançament d'accions de formació per a jóvens inscrits en el Fitxer Nacional de Garantia Juvenil, conduents a l'obtenció de Certificats de Professionalitat, del Sistema de Formació Professional per a l'Ocupació, en l'àmbit laboral per als anys 2018 i 2019 ”.
Mes informació
Entitats 30/12/2017 15/09/2018
  Comunidad de Madrid Subvencions per a contractació d'ajudants d'investigació i tècnics de laboratori
Orde 1880 / 2015 , de 16 de juny, del Conseller d'Educació, Joventut i Esport, per la qual s'establixen les bases reguladores; i es convoquen ajudes per a la contractació d'ajudants d'investigació i tècnics de laboratori cofinançades per Fons Social Europeu a través del Programa Operatiu d'Ocupació Juvenil i la Iniciativa d'Ocupació Juvenil (YEI).
Mes informació
Entitats 01/01/2016 2 anys des d'inici de la contractació
  Comunidad de Madrid Subvencions per a contractació d'ajudants d'investigació i tècnics de laboratori
Orde 2524 / 2016 , de 1 de agost, del Conseller d'Educació, Joventut i Esport, per la qual es convoquen ajudes per a la contractació d'ajudants d'investigació i tècnics de laboratori cofinançades en 91 un , 89 % per Fons Social Europeu, a través del Programa Operatiu d'Ocupació Juvenil i la Iniciativa d'Ocupació Juvenil (YEI).
Mes informació
Entitats 01/01/2017 2 anys des d'inici de la contractació
  Comunidad de Madrid Subvencions per a contractació d'investigadors predoctorals i postdoctorals
Orde 2811 / 2016 , de 31 de agost, del Conseller d'Educació, Joventut i Esport, per la qual es convoquen ajudes per a la contractació d'investigadors predoctorals i investigadors postdoctorals cofinançades en 91 un , 89 % per Fons Social Europeu, a través del Programa Operatiu d'Ocupació Juvenil i la Iniciativa d'Ocupació Juvenil (YEI).
Mes informació
Entitats 01/01/2017 1 any des d'inici de la contractació
  Comunidad de Madrid Subvencions per a contractació d'investigadors predoctorals i postdoctorals
Orde 2347 / 2017 , de 27 de juny, del Conseller d'Educació, Joventut i Esport, per la qual es convoquen ajudes per a la contractació d'investigadors predoctorals i posdoctorales, cofinançades en 91 un , 89 % per Fons Social Europeu, a través del Programa Operatiu d'Ocupació Juvenil i la Iniciativa d'Ocupació Juvenil (YEI).
Mes informació
Entitats 01/01/2018 1 any des d'inici de la contractació
  Comunidad de Madrid Subvencions per a contractació d'ajudants d'investigació i tècnics de laboratori
Orde 3248 / 2017 , de 5 de setembre, del Conseller d'Educació, Joventut i Esport, per la qual es convoquen ajudes per a la contractació d'ajudants d'investigació i tècnics de laboratori cofinançades pel Fons Social Europeu, a través del Programa Operatiu d'Ocupació Juvenil i la Iniciativa d'Ocupació Juvenil (YEI).
Mes informació
Entitats 01/01/2018 2 anys des d'inici de la contractació
  Comunidad de Madrid Subvencions per a contractació d'ajudants d'investigació i tècnics de laboratori
Orde 2020 / 2018 , de 4 de juny, del Conseller d'Educació i Investigació, per la qual es convoquen ajudes per a la contractació d'ajudants d'investigació i tècnics de laboratori cofinançades en 91 un , 89 % pel Fons Social Europeu, a través del Programa Operatiu d'Ocupació Juvenil i la Iniciativa d'Ocupació Juvenil (YEI).
Mes informació
Entitats 01/01/2019 2 anys des d'inici de la contractació
  Comunidad de Madrid Subvencions per a contractació d'investigadors predoctorals i postdoctorals
Orde 1669 / 2018 , de 10 de maig, del Conseller d'Educació i Investigació,per la qual es convoquen ajudes per a la contractació d'investigadors predoctorals i investigadors postdoctorals cofinançades en 91 un , 89 % per Fons Social Europeu, a través del Programa Operatiu d'Ocupació Juvenil i la Iniciativa d'Ocupació Juvenil (YEI).
Mes informació
Entitats 01/01/2019 1 any des d'inici de la contractació
  Comunidad de Madrid Subvencions per a contractació d'ajudants d'investigació i tècnics de laboratori
Orde 1641 / 2019 , de 24 de maig, de la Conselleria d'Educació i Investigació, per la qual es convoquen ajudes per a la contractació d'ajudants d'investigació i tècnics de laboratori cofinançades en 91 un , 89 % pel Fons Social Europeu a través del Programa Operatiu d'Ocupació Juvenil i la Iniciativa d'Ocupació Juvenil (YEI).
Mes informació
Entitats 01/01/2020 2 anys des d'inici de la contractació
  Comunidad de Madrid Subvencions per a contractació d'investigadors predoctorals i postdoctorals
Convocatòria ajudes per a la contractació d'investigadors predoctorals i investigadors postdoctorals cofinançades en 91 un , 89 % per Fons Social Europeu, a través del Programa Operatiu d'Ocupació Juvenil i la Iniciativa d'Ocupació Juvenil (YEI).
Mes informació
Entitats 01/01/2020 1 any des d'inici de la contractació
  Comunidad de Madrid Subvencions realització programa activació jóvens aturats de llarga durada
Convocatoria de subvención para la realización del programa de Activación Profesional para personas jóvenes desempleadas de larga duración en el año 2018 .
Mes informació
Entitats 01/01/2018 31/12/2019
  Comunidad de Madrid Subvencions realització programa activació jóvens aturats de llarga durada
Convocatoria de subvención para la realización del programa de Cualificación Profesional para personas jóvenes desempleadas de larga duración en el año 2019 .
Mes informació
Entitats 01/01/2019 31/12/2020
  Comunidad de Madrid Incentius a la contractació de jóvens
Programa d'incentius per a la contractació de jóvens inscrits en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil 2019
Mes informació
Empreses Convocatòria oberta tot l'any. Vigència indefinida.
  Comunidad de Madrid Incentius a la contractació de jóvens amb discapacitat
Fomente contractació estable de jóvens amb discapacitat en el marc ordinari de treball en 2019
Mes informació
Empreses 01/02/2018 01/12/2020
  Comunidad de Madrid Subvencions per a titulacions ESO i FP
actuacions de caràcter educatiu, orientades a proporcionar a l'alumnat major de díhuit anys la possibilitat de completar o ampliar la seua formació acadèmica, l'accés als diferents nivells educatius i professionals, i la  integració, promoció i participació en el món social i laboral.
Mes informació
Jóvens Curs Acadèmic Curs Acadèmic
  Comunidad de Madrid Es convoca procés selectiu per a la contractació de 1 plaça de ayudante de investigación y 5 places de tècnic de laboratori Mitjançant les modalitats de contracte en pràctiques, conforme a l'article 11 de l'Estatut dels Treballadors, amb càrrec a les actuacions concedides per les ajudes del Fons Social Europeu, a través del Programa Operatiu d'Ocupació Juvenil i la Iniciativa d'Ocupació Juvenil (YEI), i de la Comunidad de Madrid .
Mes Informació
Jóvens   31/01/2020
Iniciativa d'Ocupació Juvenil 2019 (YEI) Comunidad de Madrid AI Ajudant d'Investigació
Procés selectiu per a la contractació d'ajudants d'investigació i tècnics de laboratori en el Centre d'Investigacions Energètiques Mediambientals i Tecnològiques (CIEMAT) finançats per la Comunidad de Madrid .
Mes informació
Jóvens 17/01/2020 31/01/2020
  Comunidad de Madrid Subvencions del Programa d'incentius per a la contractació de jóvens inscrits en el fitxer del Sistema Nacional de Garantia Juvenil
Subvencions la finalitat de les quals és la de millorar l'ocupabilitat i afavorir la contractació dels jóvens de la Comunidad de Madrid , inscrits en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil, mitjançant l'establiment d'incentius a la contractació per compte d'altri
Més informació
Entitats/Empreses Indefinit  
  Comunidad de Madrid Crèdit pressupostari per a la concessió directa de Subvencions del Programa La meua Primera Ocupació de jóvens inscrits en Garantia Juvenil.
ORDE de 30 de desembre de 2019 , del Conseller d'Economia, Ocupació i Competitivitat, per la qual es declara l'import dels crèdits pressupostaris disponibles per a la concessió directa, durant l'any 2020 , de subvencions del Programa La meua Primera Ocupació de Jóvens Inscrits en el Fitxer del Sistema Nacional
de Garantia Juvenil, en l'àmbit de la Comunidad de Madrid .
Més informació
Empreses 02/06/2020  
Conselleria d'Educació, Joventut i Esport Convocatòria d'ajudes per a la contractació d'ajudants d'investigació i tècnics de Laboratori  
L'objecte del present Orde, que dona compliment a l'establit en l'article 17 de la Llei 38 / 2003 , de 17 de novembre, General de Subvencions, és regular, en règim de publicitat, objectivitat i concurrència competitiva, les bases i les condicions per a la concessió d'ajudes dirigides a la contractació pels centres d'investigació, definits en l'article 2 d'este Orde, de jóvens majors de setze anys i menors de trenta anys que no tinguen cap ocupació laboral ni es troben estudiant o realitzant algun cicle formatiu.
Més informació
04/08/2020 13/07/2020 07/08/2020
  Comunidad de Madrid Subvencions del Programa La meua Primera Ocupació de jóvens inscrits en el
Fitxer del Sistema Nacional de Garantia Juvenil, en l'àmbit de la
Comunidad de Madrid .
Subvencions la finalitat de les quals és la de facilitar l'accés al mercat laboral i fomentar l'estabilitat de la contractació de les persones jóvens inscrites en el fitxer del Sistema Nacional de Garantia Juvenil que manquen d'experiència laboral o siguen persones jóvens aturades de llarga durada (període d'inscripció com persona aturada demandant d'ocupació en Oficina d'Ocupació de la Comunidad de Madrid , almenys 180 dies durant els 360 dies immediatament anteriors a la contractació).
Més informació
Entitats 04/08/2020  
  Comunidad de Madrid Subvencions del Programa d'incentius per a la contractació de jóvens inscrits en el fitxer del Sistema Nacional de Garantia Juvenil.
Subvencions la finalitat de les quals és la de millorar l'ocupabilitat i afavorir la contractació dels jóvens de la Comunidad de Madrid , inscrits en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil, mitjançant l'establiment d'incentius a la contractació per compte d'altri.
Més informació
Entitats 04/08/2020