Seu electrónica

Traducción automática

El presente sitio Web está traducido a varias lenguas españolas oficiales en sus respectivos territorios, de conformidad con lo establecido en el artículo 3 de la Constitución Española de 1978 y sus Estatutos de Autonomía.

Las lenguas son el catalán, el euskera, gallego, valenciano, inglés y francés. Se advierte que, con carácter general, puede existir un desfase entre la versión en castellano y en las otras lenguas, derivado del proceso de traducción a las mismas.

Extremadura

Imagen lectura fácil Lectura fácil

A continuació, pot consultar algunes de les convocatòries d'ajudes.

Convocant Descripció Dirigit a Inici Fi
Extremadura Ajudes al foment de l'autoocupació
Ajuda a l'establiment de persones aturades com a treballadores autònomes.
Mes informació
jóvens 26/04/2019 28/02/2020
Extremadura Foment de la contractació indefinida
Subvencions destinades a fomentar la contractació en pràctiques i la seua transformació en contractació indefinida de persones jóvens amb titulació en la Comunitat Autònoma de Extremadura .
Mes informació
Empreses 28/09/2018 27/09/2019
Extremadura Formació en alternança d'ocupació per a tecnólos/as
Programa de formació en alternança amb l'ocupació de jóvens tecnòlegs i tecnòlogues, aturades universitàries o de cicles formatius de grau mitjà o superior.
Mes informació
Entitats / Empreses / Jóvens 09/08/2017 per determinar 
Extremadura Pràctiques no laborals en empresa
Subvencions per a la realització de pràctiques de jóvens en empreses en l'àmbit de la Comunitat Autònoma de Extremadura
Més informació
Empreses 30/11/2018 31/03/2019
Diputació de Cáceres Ja està obert el termini per a sol·licitar les ajudes de JUVENTAS Empra i Emprèn.
JUVENTAS Empra
A esta convocatòria podran concórrer, en règim de concessió directa, empreses privades situades en els municipis cacereños detallats en les Bases de la Convocatòria per a la contractació amb caràcter indefinit a jornada completa de persones jóvens, entre 16 i 29 anys, en situació de desocupació i inscrites en el sistema Nacional de Garantia Juvenil.
JUVENTAS Emprèn
El programa concedirà ajudes econòmiques a jóvens emprenedors, d'entre 16 i 29 anys, que es troben inscrites en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil i residisquen en un dels municipis cacereños detallats en la Convocatòria, sempre que inicien i mantinguen una activitat professional com a autònom, almenys, durant 12 mesos.
Més informació
Empreses/jóvens 26/11/2019 28/02/2020
Extremadura Programa de foment a la contratació de suport al R+D+i. Programa d'ajudes destinades a la contractació en pràctiques de persones jóvens titulades universitàries o amb titulació de formació professional de grau superior, com a personal de suport a la investigació en la Universitat de Extremadura .
Mes informació
Entitats 13/03/2018 13/09/2018
Extremadura Publicada la nova convocatòria del programa de formació en alternança amb l'ocupació d'Innovació i Talent
S'aprova la convocatòria de subvencions de l'exercici 2020 previstes en el Capítol II del Decret 129 / 2017 , de 1 de agost, pel qual es regula el Programa de formació en alternança amb l'ocupació d'Innovació i Talent i s'establixen les bases reguladores de la concessió de subvencions destinada a aquest programa, en l'àmbit de la Comunitat Autònoma
de Extremadura (DOE núm. 152 , de 8 de agost de 2017 ).
Més informació
Entitats / Empreses / Jóvens 11/01/2020 28/02/2020