Seu electrónica

Traducción automática

El presente sitio Web está traducido a varias lenguas españolas oficiales en sus respectivos territorios, de conformidad con lo establecido en el artículo 3 de la Constitución Española de 1978 y sus Estatutos de Autonomía.

Las lenguas son el catalán, el euskera, gallego, valenciano, inglés y francés. Se advierte que, con carácter general, puede existir un desfase entre la versión en castellano y en las otras lenguas, derivado del proceso de traducción a las mismas.

Regió de Murcia

Imagen lectura fácil Lectura fácil

A continuació, pot consultar algunes de les convocatòries d'ajudes.

Mes informació

Convocant Descripció Destinataris Inici Fi
Regió de Murcia Subvenció per a l'ocupació en cooperatives i Societats Laborals
Subvenció a empreses d'economia social (Cooperatives i Societats Laborals) per la incorporació de socis treballadors jóvens inscrits en Garantia Juvenil.
Més informació
Empreses 01/01/2019 30/09/2019
Regió de Murcia Subvencions de foment de l'autoocupació
Subvencions destinades a fomentar l'establiment com a treballadors autònoms de persones jóvens inscrites en Garantia Juvenil i persones aturades de llarga durada.
Més informació
Jóvens 01/01/2017 31/12/2020
Regió de Murcia Subvencions de foment de la contractació indefinida
Subvencions destinades a fomentar la contractació indefinida de persones jóvens inscrites en Garantia Juvenil.
Més informació
Empreses 01/01/2018 30/03/2020
Regió de Murcia Subvencions del programa mixt Empre - Formació
Subvencions destinades a facilitar la inserció laboral de persones jóvens inscrites en Garantia Juvenil.
Més informació
Entitats 28/07/2018 19/12/2019
Regió de Murcia Subvencions a Ajuntaments per a prestació de servicis d'informació a jóvens
Subvencions directes a Ajuntaments per a prestació de servicis d'informació, orientació, activació i acompanyament a jóvens.
Més informació
Entitats 01/01/2019 01/03/2020
Regió de Murcia Subvencions per a l'obtenció del permís de conducció Classe B
Subvencions per a finançar l'obtenció del permís de conducció, classe B a persones jóvens inscrites en Garantia Juvenil.
Més informació
Entitats 26/05/2018 28/02/2019
Regió de Murcia Convocatòries per a Subvencions de foment de les pràctiques no laborals en la Regió de Murcia para jóvens inscrits en Garantia Juvenil.
Extracte de la Resolució de 25 de maig de 2020 de la Directora General del Servici Regional d'Ocupació i Formació, per la qual s'aprova la convocatòria de subvencions de foment de les pràctiques no laborals en la Regió de Murcia, per a jóvens beneficiaris del Sistema Nacional de Garantia Juvenil.
Més informació
Empreses 01/06/2020 30/09/2020
Regió de Murcia Subvenció de foment de la contractació indefinida per a jóvens.
El foment de les contractacions indefinides realitzades a temps complet, o
a temps parcial quan la jornada pactada siga com a mínim del 50 per cent
de la jornada laboral a temps complet, de persones jóvens beneficiàries del
Sistema Nacional de Garantia Juvenil residents en la Regió de Múrcia
Més informació
Empreses 06/06/2020 30/06/2020
Regió de Murcia Subvencions per a Pràctiques no laborals per a jóvens inscrits en Garantia Juvenil.
Podran ser beneficiàries de les subvencions les xicotetes i mitges empreses (inclosos els autònoms) el centre dels quals de treball per al qual es realitze l'activitat subvencionable es trobe situat en la Regió de Murcia . Les empreses que desitgen acollir-se a estes ajudes (acords de pràctiques no laborals) hauran de subscriure amb caràcter previ un conveni de col·laboració amb el Servici Regional d'Ocupació i Formació.
Més informació
Empreses i  Entitats 31/05/2020 30/09/2020
Regió de Murcia Subvencions per a Foment de la Contractació Indefinida per a jóvens inscrits en Garantia Juvenil.
Subvencionar les contractacions indefinides realitzades a temps complet, o a temps parcial, quan la jornada pactada siga com a mínim del 50 per cent de la jornada laboral a temps complet, de persones jóvens beneficiàries del Sistema Nacional de Garantia Juvenil i residents en la Regió de Murcia . Podran ser beneficiàries de les subvencions les xicotetes i mitges empreses (inclosos autònoms) el centre dels quals de treball per al qual es realitze l'activitat objecte de subvenció es trobe en la Regió de Murcia .
Més informació
Empreses i  Entitats 06/06/2020 30/09/2020
Regió de Murcia Subvencions destinades a la realització de projectes de formació.
Podran ser beneficiaris de les subvencions per a la realització de projectes de formació objecte de convocatòria, les entitats de formació acreditades i/o inscrites en el registre d'entitats habilitat per l'Administració pública competent.
Mes informació
Empreses i  Entitats 26/10/2020 09/11/2020
Regió de Murcia Les subvencions estan destinades a sufragar els costos laborals per a la contractació de jóvens sense ocupació que formen part del Sistema Nacional de Garantia Juvenil.
Esta iniciativa està cofinançada pel Fons Social Europeu a través del Programa Operatiu d'Ocupació Juvenil.
Mes informació
Empreses i  Entitats 14/04/2021 29/04/2021