Seu electrónica

Estadístiques

Imagen lectura fácil Lectura fácil

A continuació pots consultar per anys i per mesos totes les dades d'inscripció en el Sistema de Garantia Juvenil.

La informació continguda en els informes estadístics publicats en esta web tenen un caràcter exclusivament orientatiu, ja que només tenen validesa al dia de la data d'extracció. Les dades patixen variacions diàries, fins i tot a temps passat, com a conseqüència del funcionament dinàmic del sistema segons el que es disposa en l'article 98 (apartats 4 i 5 ) Llei 18 / 2014 de 15 de octubre, d'aprovació de mesures urgents per al creixement, la competitivitat i l'eficiència, a causa de processos tals com a recursos d'alçada, la inscripció mitjançant mecanismes específics, inscripció o renovació com a demandant d'ocupació, etc.

Les dades són resultat del seguiment que realitza esta Unitat amb l'únic objecte d'orientar sobre els inscrits en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil.

Datos de Inscripción del Sistema de Garantía Juvenil

Dades d'Inscripció del Sistema de Garantia Juvenil

Any 2021

Gen Febr MAR Abr Maig Juny Jul Ag Set Oct Nov Des

Any 2020

Gen Febr MAR Abr Maig Juny Jul Ag Set Oct Nov Des

Any 2019

Gen Febr MAR Abr Maig Juny Jul Ag Set Oct Nov Des

Any 2018

Gen Febr MAR Abr Maig Juny Jul Ag Set Oct Nov Des

Any 2017

Gen Febr MAR Abr Maig Juny Jul Ag Set Oct Nov Des

Any 2016

Gen Febr MAR Abr Maig Juny Jul Ag Set Oct Nov Des

Any 2015

Gen Febr MAR Abr Maig Juny Jul Ag Set Oct Nov Des

Any 2014 (només dades de desembre)

Gen Febr MAR Abr Maig Juny Jul Ag Set Oct Nov Des