Seu electrónica

Autoritat Laboral Europea (ELA)

L'Autoritat Laboral Europea (en anglés, European Labour Authority, ELA) és  l'organisme de la Unió Europea responsable de coordinar i recolzar l'aplicació del Dret laboral europeu, garantint que les normes de la UE sobre mobilitat laboral i coordinació de la seguretat social s'apliquen de manera justa i efectiva. L'Oficina Europea de Coordinació d'EURES (RESSÒ) està integrada en ELA.

ELA garantix que les normes de la UE sobre mobilitat laboral i coordinació de la seguretat social s'apliquen de forma justa i eficaç i facilita que els ciutadans i les empreses cullen els beneficis del mercat interior. Més informació en la pàgina web de l'Autoritat Laboral Europea.

ELA proporciona informació a través de:

Campaña de sensibilització sobre treballadors del sector agroalimentari