Seu electrónica

Consellers EURES en Cantabria

Santander

 

Conseller(a): Gutiérrez Fernández, Itciar

Centre: Servici Càntabre d'Ocupació. Servici d'Intermediació i Orientació Professional

Domicili: General Dávila, 87

Codi Postal: 39006

Telèfon: 942 - 205058

Fax: 942 - 217522

Correu electrònic: eures- cantabria .gutierrez@sepe.es