Seu electrónica

Traducción automática

El presente sitio Web está traducido a varias lenguas españolas oficiales en sus respectivos territorios, de conformidad con lo establecido en el artículo 3 de la Constitución Española de 1978 y sus Estatutos de Autonomía.

Las lenguas son el catalán, el euskera, gallego, valenciano, inglés y francés. Se advierte que, con carácter general, puede existir un desfase entre la versión en castellano y en las otras lenguas, derivado del proceso de traducción a las mismas.

Què és EURES

Imagen lectura fácil Lectura fácil

EURES (EURopean Employment Services), és una xarxa de cooperació per a l'ocupació i per a la lliure circulació de treballadors, un dels principis fonamentals de la Unió Europea (UE), com queda indicat en els articles corresponents del Tractat que crea la Comunitat europea.

L'objectiu de la Xarxa EURES és prestar servicis als treballadors, als empresaris, i a qualsevol ciutadà que desitge beneficiar-se del principi de la lliure circulació de persones, proporcionant informació i assessorament sobre ofertes i demandes d'ocupació, situació i evolució del mercat de treball i sobre condicions de vida i treball de cada país

La Xarxa EURES va ser creada en 1993 per Decisió de la Comissió europea, (substituïda per la Decisió de la Comissió de 23 de desembre de 2002 ) per a fer possible la lliure circulació de treballadors en el marc de l'Espai Econòmic Europeu. EURES posa en relació a la Comissió europea amb els servicis públics d'ocupació dels països de l'Espai Econòmic Europeu (països membres de la UE, més Islàndia, Noruega i Liechtenstein), amb Suïssa i amb altres organismes.

 La xarxa inclou als membres EURES (Servicis públics d'ocupació i Comissió europea), les associacions transfrontereres i altres socis EURES (associacions de treballadors, organitzacions patronals, universitats, i altres institucions locals i regionals), tots ells interessats en les qüestions relacionades amb l'ocupació.

L'objectiu de la Xarxa EURES és prestar servicis als treballadors, als empresaris, i a qualsevol ciutadà que desitge beneficiar-se del principi de la lliure circulació de persones, proporcionant informació i assessorament sobre ofertes i demandes d'ocupació, situació i evolució del mercat de treball i sobre condicions de vida i treball de cada país

 

 

Catàleg de Servicis EURES-Espanya (ÉS)

EURES Spain Service Catalogue (EN)

Els servicis EURES oferixen:

Informació sobre:

 • Oportunitats d'ocupació i necessitats de personal en els països de l'Espai Econòmic Europeu.
 • Condicions de treball.
 • Condicions de vida.

Assessorament i Orientació professional:

 • Ajudant-li a definir el tipus de professional que busca i a dissenyar una oferta d'ocupació atractiva.
 • Orientació professional per a l'ocupació de qui es va a desplaçar, per a decidir i preparar el seu pla de mobilitat

Intermediació:

 • Introducció d'ofertes d'ocupació en el sistema EURES.
 • Difusió concertada de les ofertes: en tota Europa, en determinats països o regions, o per col·lectius professionals.
 • Consulta pels candidats potencials.
 • Canalització de les candidatures rebudes de manera concertada
 • Assistència, assessorament i recolze en la preselecció, si així s'acorda.

 

 

Servicis EURES a demandants d'ocupació

Ajuda en la cerca d'ocupació en un altre país: tràmits requerits, maneres de vida, costums, pràctiques diferents sobre el món del treball, etc.

Rebrà informació sobre:

 • Condicions de vida i treball en estos països.
 • Ofertes d'ocupació comunitàries existents en la Xarxa.
 • Orientació i consell sobre la cerca d'ocupació.

Abans de buscar ocupació en un altre país cal considerar algunes qüestions:

 • L'idioma: té vosté el domini de l'idioma suficient per al tipus d'ocupació que vol trobar?
 • La qualificació professional: posseïx la formació o experiència necessària requerida?
 • La titulació acadèmica o professional que es posseïx, està reconeguda en el país al que es vol anar?
 • Què sap de les condicions de vida i treball del país: allotjament, dret a assistència sanitària, en quines condicions i si ho tenen també els nostres familiars, tràmits d'entrada, residència, etc.?

En totes estes qüestions, els consellers i conselleres EURES li poden ajudar.

Guia per a les persones que busquen ocupació a Europa

Servicis EURES a Ocupadors

Li ajudem a difondre la seua oferta de treball a Europa, proporcionant un sistema informàtic d'àmbit europeu que permet la difusió en temps real de les ofertes de treball, especialment aquelles que requerisquen el domini d'altres idiomes, les que necessiten especials qualificacions i experiència o les que busquen professionals qualificats, difícilment reclutables en el mercat.

Li ajudem a aconseguir:

 • Candidats idonis per a les seues vacants en l'àmbit europeu, amb la qualificació i habilitats/habilitats específiques que precise (idiomes, especialització, etc.).
 • La difusió de les ofertes d'ocupació fóra de l'àmbit nacional en qualsevol dels països de l'Espai Econòmic Europeu més Suïssa.
 • Informació de primera mà, sobre aspectes legals i pràctics, lligats a la mobilitat internacional.
 • Assessorament sobre tràmits de Seguretat Social i fórmules de contractació laboral, sobre desplaçaments temporals dels seus treballadors a un altre país.
 • Informació sobre els Organismes competents en cada país en matèria d'ocupació, Seguretat Social, desocupació, etc.
 • Bústia oferixes Ocupadors EURES: employerstoeures@sepe.es

Guia per a la contractació a Europa

Pots sol·licitar els servicis de la xarxa EURES en les Oficines d'Ocupació del Servici Públic d'Ocupació de:

 • Ciutat Autònoma de Ceuta
 • Ciutat Autònoma de Melilla

En els punts d'atenció al públic de les Comunitats Autònomes de:

Pots consultar la xarxa de consellers EURES de totes les províncies o en la resta de països europeus, els qui t'ajudaran i assessoraran en el que necessites.

 

 

icono descarga

Descarrega't els documents

icono descarga

Descarrega't les infografies