TEMES D'INTERÉS EURES ESPANYA

En este apartat Eures t'oferix informació relacionada amb temes d'interés tals com lasituació excecpcional originada pel COVID- 19 en la UE, o la situació originada pel Brexit. També conté informació rellevant per als jóvens, com pot ser elSistema Nacional de Garantia Juvenil, una iniciativa europea que pretén facilitar el accés dels jóvens entre 16 i 30 anys al mercat de treball o sobre el Cos Europeu de Solidaritat, iniciativa de la Unió Europea que oferix oportunitats perquè els jóvens d'entre 18 i 30 anys duguen a terme un servici de voluntariat, realitzen un període de pràctiques o treballen en el sector de la solidaritat, en el seu propi país, en un altre país de la Unió Europea o fora d'ella.