Seu electrónica

Temes d'Interés EURES Espanya

En este apartat, EURES t'oferix informació relacionada amb temes d'interés tals com ESCO (European Skills, Competences, Qualifications and Occupations) classificació europea multilingüe de capacitats, competències, qualificacions i ocupacions. la situació originada pel Brexit, la campanya de sensibilització sobre treballadors del sector agroalimentari, informació rellevant per als jóvens com el Pla de Garantia Juvenil Plus, una iniciativa europea que pretén facilitar l'accés dels jóvens entre 16 i 30 anys al mercat de treball o sobre el Cos Europeu de Solidaritat, projecte de la Unió Europea que oferix oportunitats perquè els jóvens d'entre 18 i 30 anys duguen a terme un servici de voluntariat, realitzen un període de pràctiques o treballen en el sector de la solidaritat, en el seu propi país, en un altre país de la Unió Europea o fora d'ella.