Seu electrónica

Fundació Estatal de Formació per a l'Ocupació (FUNDAE)

FUNDAE és la Fundació Estatal per a la Formació en l'Ocupació, que a través de la gestió de fons públics, ajuda a les empreses a formar a les persones treballadores al mateix temps que facilita el seu accés gratuït a l'oferta formativa.

Les seues funcions estan arreplegades en l'article 36 de el Reial decret 694 / 2017 , de 3 de juliol, pel qual es desenvolupa la Llei 30 / 2015 , de 9 de setembre, per la qual es regula el Sistema de Formació Professional per a l'Ocupació en l'àmbit laboral. Entre elles, a més de col·laborar i assistir tècnicament al SEPE en la planificació, programació, gestió, avaluació i seguiment i control de les iniciatives de formació i de recolzar al Ministeri de Treball, FUNDAE també promou la investigació i el desenvolupament de la formació per a l'ocupació, difon entre els empresaris i treballadors les iniciatives del sistema i col·labora en programes internacionals. En l'apartat "Sobre nosaltres" de FUNDAE pots consultar més informació sobre esta fundació.

Recursos de FUNDAE per a treballadors

El mercat laboral actual exigix a tots la constant actualització de coneixements i habilitats/habilitats per a adaptar-te als canvis propis de cada sector. FUNDAE oferix diferents recursos per a formar-te al llarg de la teua vida professional i millorar la teua ocupabilitat. En este enllaç pots trobar tots els recursos que FUNDAE posa a la disposició dels treballadors.