Seu electrónica

Incorporació a una cooperativa o societat laboral ja constituïdes

En el cas que es pretenga la incorporació a una cooperativa o societat laboral ja constituïda:

 • Certificación del consejo rector de la cooperativa u órgano de administración de la sociedad laboral donde conste:
  • Que la persona treballadora ha sol·licitat el seu ingrés en la cooperativa o societat laboral. 
  • Condicions en què es produirà aquest ingrés:
   • Condicions de treball estable i si es fixa o no període de prova i la seua durada.
   • Import de l'aportació obligatòria i, si escau, de la voluntària. Així mateix, import de la quota d'ingrés a la cooperativa o valor d'adquisició de les accions o participacions de la societat laboral. Estes dades no són necessaris si se sol·licita exclusivament la capitalització per a la subvenció de quotes a la Seguretat Social.
 • Memòria del projecte explicativa de l'activitat a realitzar, si es tracta d'incorporació a una cooperativa o societat laboral creada anteriorment, però que encara no ha iniciat l'activitat.
 • Les dos últimes nòmines.