Seu electrónica

Traducción automática

El presente sitio Web está traducido a varias lenguas españolas oficiales en sus respectivos territorios, de conformidad con lo establecido en el artículo 3 de la Constitución Española de 1978 y sus Estatutos de Autonomía.

Las lenguas son el catalán, el euskera, gallego, valenciano, inglés y francés. Se advierte que, con carácter general, puede existir un desfase entre la versión en castellano y en las otras lenguas, derivado del proceso de traducción a las mismas.

Soci/a treballat/a o de treball de caràcter estable en societat laboral

Pots sol·licitar i obtindre en un sol pagament fins a el 100 % de la prestació que et reste per percebre per a adquirir accions o participacions d'una societat laboral en la qual vages a treballar, així com per a fer front als gastos de constitució i posada en funcionament de la mateixa. No podràs finançar desemborsaments futurs o pagaments ajornats.

Si no vas a obtindre tota la teua prestació pendent en un sol pagament d'esta forma, també pots sol·licitar simultàniament l'abonament mensual de l'import restant per a subvencionar la teua cotització a la Seguretat Social durant el desenvolupament de l'activitat. Fins i tot, pots sol·licitar i obtindre exclusivament l'abonament mensual de tota la prestació pendent de percebre per a subvencionar la teua cotització a la Seguretat Social.

S'abonarà com a pagament únic la quantia de la prestació, calculada en dies complets, de la qual es deduirà l'import relatiu a l'interés legal dels diners, (Quanties per a enguany)

També podràs destinar fins a el 15 % de la quantia del pagament únic de la prestació a pagar servicis específics d'assessorament, formació i informació relacionats amb l'activitat a emprendre.