Seu electrónica

Cartera Comuna de Servicis del Sistema Nacional d'Ocupació

2015

Entre les funcions del Sistema Nacional d'Ocupació està la de determinar i tindre actualitzada una Cartera Comuna de Servicis a prestar pels Servicis Públics d'Ocupació que garantisca, en tot l'Estat, l'accés en condicions d'igualtat a un servici públic i gratuït d'ocupació.

Els servicis de la Cartera Comuna, aprovada pel Reial decret 7 / 2015 , tenen com a finalitat ajudar als treballadors a trobar una ocupació adequada a les seues característiques i als ocupadors a contractar treballadors apropiats a les seues necessitats, facilitar la mobilitat professional i geogràfica a fi de corregir els desajustaments entre l'oferta i demanda d'ocupació, arreplegar i analitzar la situació i evolució del mercat de treball, vincular-se amb el sistema de protecció de la desocupació amb subjecció al compromís d'activitat i coordinar-se amb la resta de polítiques actives d'ocupació.

La Cartera Comuna de Servicis constituïx un compromís dels Servicis Públics d'Ocupació amb les persones i empreses usuàries dels mateixos. L'accés a les prestacions incloses en cada servici es garantix, en condicions de qualitat i equitat, als usuaris del conjunt del territori nacional amb independència del lloc en què es troben.

La Cartera Comuna de Servicis del Sistema Nacional d'Ocupació està integrada pels servicis d'orientació professional, col·locació, assessorament a les empreses, formació i qualificació per a l'ocupació i assessorament per a l'autoocupació i l'emprenedoria.

icono descarga

Descarrega esta publicació