Seu electrónica

Empra't: Portal Únic d'Ocupació

2021

El Portal Únic d'Ocupació, Empra't, respon a la necessitat de disposar d'un portal que done la màxima visibilitat a les ofertes d'ocupació, allotjant tota la informació d'utilitat per a orientar i posar a l'abast de ciutadans i empreses totes les ferramentes que faciliten la cerca d'ocupació o l'inici d'una activitat emprenedora a través d'una estratègia íntegrament digital.

El Portal agrega, en un únic punt d'accés, tota l'oferta d'ocupació existent en els portals públics i privats a través d'un metabuscador, amb els objectius de contribuir a dinamitzar la col·locació i de conferir una major transparència al mercat de treball.