Seu electrónica

Garantia Juvenil

2023

La Garantia Juvenil és una iniciativa europea que pretén facilitar l'accés dels jóvens al mercat de treball. A Espanya s'emmarca en l'estratègia d'Emprenedoria Jove aprovada al febrer de 2013 per el Ministeri de Treball, Migracions i Seguretat Social. La Recomanació sobre la Garantia Juvenil establix que els jóvens puguen rebre una oferta d'ocupació, d'educació o formació després d'haver finalitzat els seus estudis o quedar aturats.