Seu electrónica

Carta de Servicis del Servici Publique d'Ocupació Estatal

NIPO: 120-23-033-5 Actualizado a October 19, 2022

Presentació

Amb la publicació, en 2013 , de la primera Carta de Servicis, el Servici Públic d'Ocupació Estatal, va fer un pas més en el seu compromís amb la millora de la qualitat dels servicis que prestem.

Este compromís s'ha manifestat en els últims anys  en el procés de modernització de la gestió, que unit a les millores resultants dels diagnòstics efectuats en totes les dependències perifèriques a través dels models de gestió de qualitat *EFQM i *EVAM, ha permès aconseguir assoliments evidents dirigits a la ciutadania: la prestació dels servicis a través de canals alternatius, electrònic i telefònic, l'organització de l'afluència d'usuaris a les oficines a través del sistema de cita prèvia i la millora dels processos i mitjos informàtics que han aportat agilitat i rapidesa a la gestió, han fet possible afrontar la major demanda de servicis de la nostra història, obtenint al seu torn millors resultats amb uns recursos humans i materials considerablement minvats.

Els compromisos de qualitat arreplegats en la primera Carta de Servicis, van tindre fidel reflex en els nostres objectius estratègics i operatius, de manera que l'esforç dirigit de les persones que integren el Servici Públic d'Ocupació Estatal, ha permès millorar la majoria dels indicadors que incidixen de manera directa en la satisfacció dels usuaris.

La Carta de Servicis s'ha convertit en un important instrument de gestió interna i motor de la millora contínua del Servici Públic d'Ocupació Estatal, que exigix una revisió periòdica de compromisos i continguts per a la seua adequació a la nova realitat de l'organisme i de la societat espanyola.

El Director General del Servici Públic d'Ocupació Estatal