CARTA DE SERVICIS

2021

Amb la publicació de la seua Carta de Servicis, el SEPE vol fer visible el seu compromís per progressar, donar a conéixer als ciutadans i usuaris els servicis que els presta, els drets que els assistixen i els compromisos de qualitat que assumix en relació amb aquests servicis.

Índex

 • Presentació
 • Organització i estructura del Servici Públic d'Ocupació Estatal
 • Servicis que prestem
 • Drets del ciutadans en la relació amb el SEPE
 • Formes de participació
 • Els compromisos de qualitat
 • Indicadors de qualitat
 • Mesures d'esmena en cas d'incompliment de compromisos
 • Forma de presentar queixes i suggeriments
 • Mesures d'assegurament de la qualitat, la igualtat, la salut laboral, l'accessibilitat al servici i la protecció mediambiental
 • Unitat responsable de la carta
 • Direccions i telèfons
 • Annex: Normativa reguladora dels servicis del SEPE