INFORME ANUAL DEL SERVICI PÚBLIC D'OCUPACIÓ ESTATAL

2020

Mitjançant el seu Informe Anual, el SEPE mostra anualment el balanç de la seua gestió en cadascuna de les seues àrees d'actuació.

Índex

  • El Servici Públic d'Ocupació Estatal
  • Indicadors del mercat de treball
  • Indicadors de polítiques actives d'ocupació
  • Indicadors de prestacions per desocupació
  • Recursos humans, financers i tecnològics
  • Relacions institucionals