Seu electrónica

Dades estadístiques de contractes

Volum I. Dades del mes

Datos estadísticos generales. Febrero 2008

Títol del document Arxiu Format Grandària Data
Volum I. Dades del mes Descargar xls 2460 febrer 2008
Volum I. Dades del mes Descargar pdf 893 febrer 2008
Introducció i variables observades Descargar pdf 57 febrer 2008
Resumen (gráficos y tablas) Descargar pdf 64 febrero 2008

Datos estadísticos nacionales. Febrero 2008

Título del documento Archivo Formato Tamaño Fecha
Contractes i adscripcions Descargar pdf 23 febrer 2008
Contractes inicials i convertits en indefinits Descargar pdf 333 febrer 2008
Contractes acollits a mesures de foment Descargar pdf 26 febrer 2008
Pròrrogues Descargar pdf 40 febrer 2008
Convertidos en indefinidos según contrato de origen Descargar pdf 47 febrero 2008

Datos estadísticos por Comunidades Autónomas y provincias. Febrero 2008

Títol del document Arxiu Format Grandària Data
Contractes i adscripcions Descargar pdf 30 febrer 2008
Contratos iniciales Descargar pdf 184 febrero 2008
Contratos indefinidos y temporales Descargar pdf 206 febrero 2008
Pròrrogues Descargar pdf 38 febrer 2008
Convertits en indefinits segons contracte d'origen Descargar pdf 104 febrer 2008
Adscripcions en col·laboració social Descargar pdf 31 febrer 2008
Contractes indefinits acollits a mesures de foment Descargar pdf 39 febrer 2008
Contractacions a col·lectius especials Descargar pdf 42 febrer 2008
Contractes a estrangers Descargar pdf 43 febrer 2008

Volumen II. Datos acumulados

Datos estadísticos generales. Febrero 2008

Títol del document Arxiu Format Grandària Data
Volum II. Dades acumulades Descargar xls 2420 febrer 2008
Volumen II. Datos acumulados Descargar pdf 865 febrero 2008
Resum Descargar pdf 31 febrer 2008

Datos estadísticos nacionales. Febrero 2008

Títol del document Arxiu Format Grandària Data
Contratos y adscripciones Descargar pdf 29 febrero 2008
Contractes inicials i convertits en indefinits Descargar pdf 348 febrer 2008
Contractes acollits a mesures de foment Descargar pdf 34 febrer 2008
Pròrrogues Descargar pdf 48 febrer 2008
Convertidos en indefinidos según contrato de origen Descargar pdf 57 febrero 2008

Datos estadísticos por Comunidades Autónomas y provincias. Febrero 2008

Títol del document Arxiu Format Grandària Data
Contratos y adscripciones Descargar pdf 37 febrero 2008
Contratos iniciales Descargar pdf 194 febrero 2008
Contractes indefinits i temporals Descargar pdf 166 febrer 2008
Pròrrogues Descargar pdf 48 febrer 2008
Convertidos en indefinidos según contrato de origen Descargar pdf 115 febrero 2008
Adscripcions en col·laboració social Descargar pdf 40 febrer 2008
Contratos indefinidos acogidos a medidas de fomento Descargar pdf 48 febrero 2008
Contractacions a col·lectius especials Descargar pdf 51 febrer 2008
Contratos a extranjeros Descargar pdf 43 febrero 2008