Seu electrónica

Dades estadístiques de contractes

Dades estadístiques generals. Maig 2019

Títol del document Arxiu Format Grandària

Volum I. Dades del mes

Descargar

xls

1512

Volum I. Dades del mes

Descargar

pdf

2434

Introducció i variables observades

Descargar

pdf

55

Resum (gràfics i taules)

Descargar

pdf

303

Dades estadístiques nacionals. Maig 2019

Títol del document Arxiu Format Grandària

Contractes i adscripcions

Descargar

pdf

68

Contractes inicials i convertits en indefinits

Descargar

pdf

747

Contractes acollits a mesures de foment

Descargar

pdf

70

Prórrogas

Descargar

pdf

107

Convertits en indefinits segons contracte d'origen

Descargar

pdf

111

Dades estadístiques per Comunitats Autònomes i províncies. Maig 2019

Títol del document Arxiu Format Grandària

Contractes i adscripcions

Descargar

pdf

76

Contractes inicials

Descargar

pdf

510

Contractes indefinits i temporals

Descargar

pdf

420

Pròrrogues

Descargar

pdf

104

Convertits en indefinits segons contracte d'origen

Descargar

pdf

295

Adscripcions en col·laboració social

Descargar

pdf

87

Contratos indefinidos acogidos a medidas de fomento

Descargar

pdf

98

Contrataciones a colectivos especiales

Descargar

pdf

113

Contractes a estrangers

Descargar

pdf

91

Dades estadístiques generals. Maig 2019

Títol del document Arxiu Format Grandària

Volumen II. Datos acumulados

Descargar

xls

1488

Volum II. Dades acumulades

Descargar

pdf

2211

Resum

Descargar

pdf

91

Dades estadístiques nacionals. Maig 2019

Títol del document Arxiu Format Grandària

Contractes i adscripcions

Descargar

pdf

68

Contractes inicials i convertits en indefinits

Descargar

pdf

758

Contractes acollits a mesures de foment

Descargar

pdf

69

Pròrrogues

Descargar

pdf

108

Convertits en indefinits segons contracte d'origen

Descargar

pdf

112

Dades estadístiques per Comunitats Autònomes i províncies. Maig 2019

Títol del document Arxiu Format Grandària

Contractes i adscripcions

Descargar

pdf

76

Contractes inicials

Descargar

pdf

515

Contractes indefinits i temporals

Descargar

pdf

424

Prórrogas

Descargar

pdf

104

Convertits en indefinits segons contracte d'origen

Descargar

pdf

302

Adscripcions en col·laboració social

Descargar

pdf

86

Contractes indefinits acollits a mesures de foment

Descargar

pdf

98

Contractacions a col·lectius especials

Descargar

pdf

114

Contractes a estrangers

Descargar

pdf

91