Seu electrónica

Dades estadístiques de contractes

 

Dades estadístiques generals. Juny 2021

Títol del document Arxiu Format Grandària

Volum I. Dades del mes

Descargar

xls

1507

Volumen I. Datos del mes

Descargar

pdf

2526

Introducción y variables observadas

Descargar

pdf

55

Resum (gràfics i taules)

Descargar

pdf

398

Dades estadístiques nacionals. Juny 2021

Títol del document Arxiu Format Grandària

Contractes i adscripcions

Descargar

pdf

70

Contractes inicials i convertits en indefinits

Descargar

pdf

748

Contractes acollits a mesures de foment

Descargar

pdf

71

Pròrrogues

Descargar

pdf

108

Convertidos en indefinidos según contrato de origen

Descargar

pdf

113

Dades estadístiques per Comunitats Autònomes i províncies. Juny 2021

Títol del document Arxiu Format Grandària

Contractes i adscripcions

Descargar

pdf

78

Contractes inicials

Descargar

pdf

511

Contractes indefinits i temporals

Descargar

pdf

420

Pròrrogues

Descargar

pdf

105

Convertits en indefinits segons contracte d'origen

Descargar

pdf

296

Adscripciones en colaboración social

Descargar

pdf

88

Contractes indefinits acollits a mesures de foment

Descargar

pdf

99

Contractacions a col·lectius especials

Descargar

pdf

113

Contractes a estrangers

Descargar

pdf

93

Dades estadístiques generals. Juny 2021

Títol del document Arxiu Format Grandària

Volumen II. Datos acumulados

Descargar

xls

1488

Volum II. Dades acumulades

Descargar

pdf

2211

Resum

Descargar

pdf

91

Dades estadístiques nacionals. Juny 2021

Títol del document Arxiu Format Grandària

Contractes i adscripcions

Descargar

pdf

68

Contractes inicials i convertits en indefinits

Descargar

pdf

758

Contractes acollits a mesures de foment

Descargar

pdf

69

Prórrogas

Descargar

pdf

108

Convertits en indefinits segons contracte d'origen

Descargar

pdf

112

Dades estadístiques per Comunitats Autònomes i províncies. Juny 2021

Títol del document Arxiu Format Grandària

Contractes i adscripcions

Descargar

pdf

76

Contractes inicials

Descargar

pdf

515

Contractes indefinits i temporals

Descargar

pdf

424

Pròrrogues

Descargar

pdf

104

Convertits en indefinits segons contracte d'origen

Descargar

pdf

302

Adscripcions en col·laboració social

Descargar

pdf

86

Contractes indefinits acollits a mesures de foment

Descargar

pdf

98

Contrataciones a colectivos especiales

Descargar

pdf

114

Contractes a estrangers

Descargar

pdf

91