Seu electrónica

Resumixen dades estadístiques

Octubre 2021

Dades nacionals de Contractes registrats

Nom del document

Arxiu pdf

Arxiu xls

Evolució dels contractes per Comunitats Autònomes.

pdf( 414 Kbs.)

xls( 554 Kbs.)

Evolució dels contractes indefinits i temporals 2020 - 2021 .

pdf( 414 Kbs.)

xls ( 554 Kbs.)

Evolució dels contractes indefinits i temporals per tipus de contracte i jornada.

pdf( 414 Kbs.)

xls ( 554 Kbs.)

Distribució i evolució dels contractes indefinits i conversions per sexe, edat i sectors.

pdf( 414 Kbs.)

xls ( 554 Kbs.)

Distribució i evolució dels contractes temporals per sexe, edat i sectors.

pdf ( 414 Kbs.)

xls ( 554 Kbs.)

Evolució de contractes totals, indefinits i temporals per províncies i Comunitats Autònomes.

pdf ( 414 Kbs.)

xls ( 554 Kbs.)

Contractes totals, indefinits i temporals per províncies i Comunitats Autònomes. Dades anuals acumulades.

pdf ( 414 Kbs.)

xls ( 554 Kbs.)

Sèrie anual de contractes ( 2001 - 2021 )

Nom del document

Arxiu pdf

Arxiu xls

Evolució de contractes totals, indefinits i temporals (2001-2011).

pdf ( 414 Kbs.)

xls ( 554 Kbs.)

Evolución de contratos totales, indefinidos y temporales ( 2012 - 2021 ).

pdf ( 414 Kbs.)

xls ( 554 Kbs.)