Seu electrónica

Dades estadístiques d'ocupació

Julio 2005  

Dades estadístiques generals

Títol del document Arxiu Format Grandària Data
Llibre complet Descargar pdf 1610 juliol 2005
Introducció i descripció de conceptes Descargar pdf 1630 juliol 2005
Resum (gràfics i taules) Descargar pdf 1630 juliol 2005

Dades estadístiques nacionals

Títol del document Arxiu Format Grandària Data
Demandes pendents Descargar pdf 446 juliol 2005
Altes de demanda Descargar pdf 448 juliol 2005
Baixes de demanda Descargar pdf 103 juliol 2005
Llocs oferits Descargar pdf 47 juliol 2005
Col·locacions Descargar pdf 119 juliol 2005

Dades estadístiques per Comunitats Autònomes i províncies

Títol del document Arxiu Format Grandària Data
Demandes pendents Descargar pdf 1010 juliol 2005
Altes de demanda Descargar pdf 1010 juliol 2005
Baixes de demanda Descargar pdf 1010 juliol 2005
Llocs oferits Descargar pdf 100 juliol 2005
Col·locacions Descargar pdf 102 juliol 2005