Seu electrónica

Dades estadístiques d'ocupació

Setembre 2005  

Dades estadístiques generals

Títol del document Arxiu Format Grandària Data
Llibre complet Descargar pdf 1580 setembre 2005
Introducció i descripció de conceptes Descargar pdf 77 setembre 2005
Resum (gràfics i taules) Descargar pdf 88 setembre 2005

Dades estadístiques nacionals

Títol del document Arxiu Format Grandària Data
Demandes pendents Descargar pdf 217 setembre 2005
Altes de demanda Descargar pdf 76 setembre 2005
Baixes de demanda Descargar pdf 96 setembre 2005
Llocs oferits Descargar pdf 47 setembre 2005
Col·locacions Descargar pdf 120 setembre 2005

Dades estadístiques per Comunitats Autònomes i províncies

Títol del document Arxiu Format Grandària Data
Demandes pendents Descargar pdf 535 setembre 2005
Altes de demanda Descargar pdf 216 setembre 2005
Baixes de demanda Descargar pdf 276 setembre 2005
Llocs oferits Descargar pdf 101 setembre 2005
Col·locacions Descargar pdf 71 setembre 2005