Seu electrónica

Dades estadístiques d'ocupació

Març 2008

Dades estadístiques generals

Títol del document Arxiu Format Grandària Data
Llibre complet Descargar xls 2130 març 2008
Llibre complet Descargar pdf 1930 març 2008
Introducció i descripció de conceptes Descargar pdf 57 març 2008
Resum (gràfics i taules) Descargar pdf 134 març 2008

Dades estadístiques nacionals

Títol del document Arxiu Format Grandària Data
Demandes pendents Descargar pdf 259 març 2008
Altes de demanda Descargar pdf 82 març 2008
Baixes de demanda Descargar pdf 97 març 2008
Llocs oferits Descargar pdf 44 març 2008
Col·locacions Descargar pdf 100 març 2008

Dades estadístiques per Comunitats Autònomes i províncies

Títol del document Arxiu Format Grandària Data
Demandes pendents Descargar pdf 585 març 2008
Altes de demanda Descargar pdf 233 març 2008
Baixes de demanda Descargar pdf 300 març 2008
Llocs oferits Descargar pdf 109 març 2008
Col·locacions Descargar pdf 63 març 2008